Sökning: "Medvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 114 avhandlingar innehållade ordet Medvetenhet.

 1. 1. Öppenhet och medvetenhet en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Cecilia Ferm; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : My interest in the problem I have chosen has grown from my practise as a music teacher in Swedish compulsory schools. My ontological and epistemological standpoints belong to a life-world-phenomenological way of thinking. LÄS MER

 2. 2. Den professionella sjuksköterskan i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen

  Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Monica Björkström; Elsy Athlin; Inger Johansson; Ingegerd Fagerberg; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional; Awareness; Research-based nursing; Nursing students; Nurses; Professionell; Medvetenhet; Forskningsbaserad omvårdnad; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing EducationThe increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional awareness in relation to academic nursing education. LÄS MER

 3. 3. Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: Om lärares möjligheter och hinder

  Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Tarja Alatalo; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; lärarutbildning; läs- och skrivundervisning; läs- och skrivsvårigheter; stavningsregler;

  Sammanfattning : This study focuses on teachers’ opportunities and obstacles to perform skillful reading and writing instruction. It’s about the ability to accurately identify where students are in their reading and writing process and to help them develop good reading skills. LÄS MER

 4. 4. Dimmer på Upplysningen text, form och formgivning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nilleditions

  Författare :Andreas Nobel; Helena Mattson; Katja Grillner; Gunilla Bandolin; Lars-Henrik Ståhl; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Textualization; sensuousness; knowledge; power; thought style; language; technologies for thinking; representation enlightenment; form; design; Textualisering; sinnlighet; kunskap; bildning; makt; tankestil; språk; teknologi; distans; reflektion; medvetenhet; upplysning; form; design; Art; Technology and Design; Konst; teknik och design;

  Sammanfattning : The main part of the dissertation is a text. The other is an exhibition mainly presenting a bow-lathe and some furniture designed and produced in that bow lathe. Interior- and furniture design are disciplines in which sensory qualities are important. LÄS MER

 5. 5. Dimmer på Upplysningen : text, form och formgivning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nilleditions

  Författare :Andreas Nobel; Lars-Henrik Ståhl; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Textualization; sensuousness; knowledge; power; thought style; language; technologies for thinking; representation enlightenment; form; design; Textualisering; sinnlighet; kunskap; bildning; makt; tankestil; språk; teknologi; distans; reflektion; medvetenhet; upplysning; form; design; Design; Design;

  Sammanfattning : The main part of the dissertation is a text. The other is an exhibition mainly presenting a bow-lathe and some furniture designed and produced in that bow lathe. Interior- and furniture design are disciplines in which sensory qualities are important. LÄS MER