Sökning: "discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 497 avhandlingar innehållade ordet discrimination.

 1. 1. Social Hierarchies, Prejudice, and Discrimination

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Alexandra Snellman; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Psychology; Social dominance orientation; Prejudice; Discrimination; Ethnicity; Gender; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi;

  Sammanfattning : This thesis is based on three papers where I examine some aspects of ethnic and gender-based prejudice and discrimination in hierarchical situations. In Paper I, the existence of ethnic hierarchies in Sweden is explored. LÄS MER

 2. 2. Essays on Discrimination in Hiring

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Magnus Carlsson; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnic discrimination; sex discrimination; sex segregation; correspondence testing; situation testing; field experiments; hiring; job search; exit from unemployment; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays on discrimination in hiring.Essay I (co-authored with Dan-Olof Rooth) present evidence of ethnic discrimination in the recruitment process by sending fictitious applications to real job openings. LÄS MER

 3. 3. Essays on Discrimination and Corruption

  Detta är en avhandling från Institute for International Economics Studies

  Författare :Gisela Waisman; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discrimination; Mobility; Wages; Unemployment; Vacancies; Corruption; Voting; ECB; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : The thesis consists of four papers, summarized as follows."Do attitudes towards immigrants matter?" analyses the consequences of negative attitudes towards immigrants to Sweden. If attitudes changed from the average level to the most positive level, the wage earned by a well educated immigrant from a non developed country would increase by 12%. LÄS MER

 4. 4. Att utmana förändringens gränser En studie om förändringsarbete, partnerskap och kön med Equal-programmet som exempel

  Detta är en avhandling från Lund : Sociologiska institutionen Lunds universitet

  Författare :Anna Isaksson; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Transformative work; Change; Partnership; Equal Programme; Doing gender; Leadership; Growth; Discrimination; Institutional ethnography; Social relations; Ruling relations; Governance; Inequality; Equality; Diversity; Förändringsarbete; Förändring; Partnerskap; Equal-programmet; Att göra kön; Ledarskap; Tillväxt; Diskriminering; Institutionell etnografi; Sociala relationer; Styrningsrelationer; Governance; Ojämlikhet; Jämställdhet; Mångfald; inequality; governance; transformative work; partnership; doing gender; leadership; growth; discrimination; institutional ethnography; ruling relations; social relations; equality; diversity; working life.;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen är det övergripande syftet att analysera föreställningar om förändring med utgångspunkt i texter som tagits fram inom ramen för tre utvecklingspartnerskap som finansierades av den Europeiska socialfondens Equal-program 2001-2007. Utvecklingspartnerskapen, som bestod av flera samverkansparter från privat och offentlig sektor, syftade till att utveckla nya metoder och idéer för att motverka diskriminering och all slags ojämlikhet i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Discrimination, Sickness Absence, and Labor Market Policy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Lagerström; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Economics; Discrimination; Unobserved heterogeneity; Absenteeism; Social experiment; Active labor market policy; Program evaluation; Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This dissertation consists of an introduction and four self-contained essays:Essay 1 (with Stefan Eriksson) investigates empirically whether being unemployed per se reduces the probability of getting contacted by a firm. Individuals registered at the Swedish employment offices post their qualifications in a database available to employers over the Internet. LÄS MER