Sökning: "gaze"

Visar resultat 1 - 5 av 131 avhandlingar innehållade ordet gaze.

 1. 1. Framing the Gaze (Audio-) Visual Design Intentions and Perceptual Considerations in Film Editing

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Thorbjörn Swenberg; Mälardalens högskola.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Innovation and Design; innovation och design; moving image editing; film production; TV production; audiovisual design; audiovisual perception; filmklippning; videoredigering; filmproduktion; TV-produktion; audiovisuell design; audiovisuell perception; Interkulturella studier; Intercultural Studies;

  Sammanfattning : Temat för denna doktorsavhandling är hur det går till när en filmklippare aktivt strävar emot att perceptuellt fånga in och styra sin filmtittares blick över filmklipp. Klipparens (audio-)visuella intentioner med filmtittandet motsvaras av perceptuella överväganden som klipparen gör under klipparbetet. LÄS MER

 2. 2. The Informed Gaze On the Implications of ICT-Based Surveillance

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Baki Cakici; Stockholms universitet.; SICS.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap; ICT; discourse; surveillance; design; sustainability; outbreak detection;

  Sammanfattning : Information and communication technologies are not value-neutral. I examine two domains, public health surveillance and sustainability, in five papers covering: (i) the design and development of a software package for computer-assisted outbreak detection; (ii) a workflow for using simulation models to provide policy advice and a list of challenges for its practice; (iii) an analysis of design documents from three smart home projects presenting intersecting visions of sustainability; (iv) an analysis of EU-financed projects dealing with sustainability and ICT; (v) an analysis of the consequences of design choices when creating surveillance technologies. LÄS MER

 3. 3. Ramble, linger and gaze

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Katja Grillner; KTH.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; architecture; landscape; representation; 18thcentury land­scape garden; 18th century England; ThomasWhately; Joseph Heely; Hagley Park; garden history; gardentheory; garden representation; garden experience; architecturalrepresentation; poetic representation; narrativerepresentation; philosophical dialogue; architectural researchmethodology; hermeneutics.; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Sammanfattning : Ramble, linger, and gaze explores a method of architecturalresearch based on narrative dialogue and examines the gardentheories and lite­rary garden representations of ThomasWhately (Observations on Modern gardening 1770) and JosephHeely (Letters on the Beauties of Hagley, Envil, and theLeasowes 1777). The thesis has the form of a narrated dialoguebetween these two writers and the narrator, and it is situatedat Hagley Park, Worchestershire, England. LÄS MER

 4. 4. Joint Attention in Development Insights from Children with Autism and Infant Siblings

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Emilia Thorup; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Autism Spectrum Disorder; Joint Attention; Gaze following; Alternating gaze; Social cognition; Eye tracking; Infant siblings; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : Compared to other children, children with Autism Spectrum Disorder (ASD) are known to engage less in joint attention - the sharing of attention between two individuals toward a common object or event. Joint attention behaviors - for example gaze following, alternating gaze, and pointing - play an important role in early development, as they provide a foundation for learning and social interaction. LÄS MER

 5. 5. Flickblickar Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Maria Eriksson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gaze; femininity; girls; the body; visual narratives; visual culture; art education; images; reflexive ethnography; enactment; aesthetics; leisure time; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : This thesis investigates enactments of femininities, bodies and images among young women in two art and design classes at urban Swedish upper-secondary schools. The theoretical framework combines visual culture, performativity and new materialism, contributing to art education research and girlhood studies. LÄS MER