Sökning: "performativity"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade ordet performativity.

 1. 1. Performativa lärarpraktiker Performativity and Teachers' Practices

  Författare :Ola Strandler; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärartillvaro och historieundervisning innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Persson; Monika Vinterek; Björn Åstrand; Carina Rönnqvist; Arja Virta; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; History; History teacher; History didactics; Existential philosophy; Primary school; Lived experience; Martin Heidegger; Hanna Arendt; Curriculum change; Performativity; Historia; Lärare; Historiedidaktik; Existensfilosofi; Existentialisation; Mellanstadiet; Årskurs 4-6; Läroplan; Skolreform; Lgr 11; Gert Biesta; Jonas Aspelin; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : Swedish compulsory school has recently been subjected to a number of political reforms. Between 2011 and 2014, for example, earlier grades, more national tests and a new curriculum plan (Lgr 11) were to be implemented. This thesis aims to examine those changes as they were experienced by teachers who teach history in Swedish upper primary schools. LÄS MER

 3. 3. Lärartillvaro och historieundervisning innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Persson; Monika Vinterek; Björn Åstrand; Carina Rönnqvist; Arja Virta; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; History; History teacher; History didactics; Existential philosophy; Primary school; Lived experience; Martin Heidegger; Hanna Arendt; Curriculum change; Performativity; Historia; Lärare; Historiedidaktik; Existensfilosofi; Existentialisation; Mellanstadiet; Årskurs 4-6; Läroplan; Skolreform; Lgr 11; Gert Biesta; Jonas Aspelin; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Swedish compulsory school has recently been subjected to a number of political reforms. Between 2011 and 2014, for example, earlier grades, more national tests and a new curriculum plan (Lgr 11) were to be implemented. This thesis aims to examine those changes as they were experienced by teachers who teach history in Swedish upper primary schools. LÄS MER

 4. 4. "Frightened by a Word" : Shirley Jackson and Lesbian Gothic

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Colin Haines; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :English language; Shirley Jackson; Hangsaman; The Haunting of Hill House; We Have Always Lived in the Castle; lesbian Gothic ; queer theory; Judith Butler; subjectivity; performativity; parody; the abject; compulsory heterosexuality ; ideology; Louis Althusser; psychoanalysis; Sigmund Freud; Julia Kristeva; Engelska; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study examines representations and configurations of lesbianism in literary narrative and, in particular, three novels by American author Shirley Jackson (1916-1965). As recent scholarly work has demonstrated, representations of sexuality between women in literature tend toward the ghostly, the Gothic. LÄS MER

 5. 5. Walking Along, Wandering Off and Going Astray A Critical Normativity Approach to Walking as a Situated Architectural Experience

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Kajsa Lawaczeck Körner; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; walking; architecture; embodied experience; identity formation; critical normativity; situatedness; walk diary; going astray; heterogeneity; differences; deviations; orientation; performativity.;

  Sammanfattning : There is a lack of attention toward the diversity in experiences of architecture that are expressed through walking. Through the application of autoethnography and critical perspectives of queer and feminist theory, this dissertation develops a method for investigating experiences of architecture in regard to the activity of walking. LÄS MER