Sökning: "performativity"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade ordet performativity.

 1. 1. Performativa lärarpraktiker Performativity and Teachers' Practices

  Författare :Ola Strandler; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärartillvaro och historieundervisning innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Persson; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; History; History teacher; History didactics; Existential philosophy; Primary school; Lived experience; Martin Heidegger; Hanna Arendt; Curriculum change; Performativity; Historia; Lärare; Historiedidaktik; Existensfilosofi; Existentialisation; Mellanstadiet; Årskurs 4-6; Läroplan; Skolreform; Lgr 11; Gert Biesta; Jonas Aspelin; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Swedish compulsory school has recently been subjected to a number of political reforms. Between 2011 and 2014, for example, earlier grades, more national tests and a new curriculum plan (Lgr 11) were to be implemented. This thesis aims to examine those changes as they were experienced by teachers who teach history in Swedish upper primary schools. LÄS MER

 3. 3. "Frightened by a Word" : Shirley Jackson and Lesbian Gothic

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Colin Haines; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :English language; Shirley Jackson; Hangsaman; The Haunting of Hill House; We Have Always Lived in the Castle; lesbian Gothic ; queer theory; Judith Butler; subjectivity; performativity; parody; the abject; compulsory heterosexuality ; ideology; Louis Althusser; psychoanalysis; Sigmund Freud; Julia Kristeva; Engelska; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study examines representations and configurations of lesbianism in literary narrative and, in particular, three novels by American author Shirley Jackson (1916-1965). As recent scholarly work has demonstrated, representations of sexuality between women in literature tend toward the ghostly, the Gothic. LÄS MER

 4. 4. Blatte betyder kompis : Om maskulinitet och språk i en högstadieskola

  Detta är en avhandling från Ordfront Förlag

  Författare :Rickard Jonsson; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Masculinity; sexuality; ethnicity; language; performativity; normative Swedishness; heteronormativity; maskulinitet ; språk ; etnicitet ; sexualitet ; performativitet ; normativ svenskhet ; heteronormativitet ;

  Sammanfattning : The thesis deals with masculinity and language among a group of teenage boys. Based on a year’s fieldwork at a compulsory school in a suburb of Stockholm, the study focus on how language is used to “perform” masculinity and how the stereotype of the “immigrant youth” emerges in daily communication. LÄS MER

 5. 5. Walking Along, Wandering Off and Going Astray A Critical Normativity Approach to Walking as a Situated Architectural Experience

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Kajsa Lawaczeck Körner; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; walking; architecture; embodied experience; identity formation; critical normativity; situatedness; walk diary; going astray; heterogeneity; differences; deviations; orientation; performativity.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Gående som mellanmänsklig handling Traska, spatsera, flanera, power-gå, ila, dra fötterna efter sig, ta en stärkande promenad eller bara vandra bort i tankarna för en kort stund. Att gå är en komplex handling som omfattar allt från upplevelsen av marken som vi går på till människorna vi möter. LÄS MER