Sökning: "reglering"

Visar resultat 1 - 5 av 273 avhandlingar innehållade ordet reglering.

 1. 1. Förskolans formande Statlig reglering 1944–2008

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Maria Folke-Fichtelius; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; early childhood education and care; curriculum theory; educational politics; cultural reproduction; state regulation; boundary work; boundary object; official classification; activity system; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Preschool is a central part of Swedish family life. The manner in which the state regulates preschool through laws, ordinances, and various kinds of written objectives has an impact on many people in the Swedish society.The thesis examines the development of preschool state regulation from the 1940s until 2008. LÄS MER

 2. 2. Reglering av banker

  Detta är en avhandling från Jure

  Författare :Hans Gustaf Sjöberg; Lund University.; Lunds universitet.; [2018-10-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banks; prudential regulation; legislation; jurisprudence; economic analysis; corporate governance; capital; implicit guarantees; deposit insurance; asymmetric information; deposits; adverse selection and moral hazard; legal certainty;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the regulation of banks. The enquiry is built around three overreaching research questions:1. What is a bank?2. Why do banks have to be regulated?3. LÄS MER

 3. 3. Digital reglering av klimatprocesser

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Lars Jensen; Lund University.; Lunds universitet.; [1978]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Uppvärmning; Ventilation; Reglerteknik; Datorstyrning; Digital teknik; Air conditioning; Mathematical models; Experimentation; Temperature control; Humidity control; Computer simulations; uppvärmning; ventilation; reglerteknik; digital teknik; datorstyrning;

  Sammanfattning : Results from a research project supported by the Swedish Council for Building Research are reported. The main task was to improve climate control technology. The work was focused on digital control. It was split up into three main tasks: model building, design of regulators, and fullscale experiments. LÄS MER

 4. 4. Arbetslönens reglering genom sammanslutningar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska bokhandeln

  Författare :Gösta Bagge; Stockholms högskola.; [1917]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure förlag AB

  Författare :Hanna Almlöf; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish company law; closely held companies; owner managed companies; company organisation; decision taking organs; principle of unanimous assent; family governance; family council; owner’s meeting; Regulation theory; regulation techniques; Law and Economics; legislative goals; ägarledda aktiebolag; aktiebolagets organisation; bolagsorgan; principen om samtliga aktieägares samtycke; flexibla beslutsförfaranden; ägarråd; familjeråd; regleringsteori; regleringstekniker; rättsekonomi; lagstiftningsändamål;

  Sammanfattning : This dissertation discusses the regulation of organisation in limited companies from a closely held company perspective. The overall aim of the study is to evaluate whether the goals of the Swedish Companies Act are fulfilled by the current regulation on company organisation and decision taking organs when applied to closely held owner managed companies. LÄS MER