Sökning: "Monica Björkström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Monica Björkström.

 1. 1. Den professionella sjuksköterskan i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen

  Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Monica Björkström; Elsy Athlin; Inger Johansson; Ingegerd Fagerberg; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional; Awareness; Research-based nursing; Nursing students; Nurses; Professionell; Medvetenhet; Forskningsbaserad omvårdnad; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing EducationThe increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional awareness in relation to academic nursing education. LÄS MER

 2. 2. Newly graduated nurses' perception of competence, critical thinking and research utilization

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Sigrid Wangensteen; Gun Nordström; Inger S. Johansson; Monica Björkström; Ania Willman; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Newly graduated nurses; critical thinking; research utilization; nurse competence; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Sigrid Wangensteen has the recent years been engaged in doctoral studies at Karlstad University in combination with teaching at the bachelor program in nursing at Gjøvik Universtity College.This doctoral thesis is focused on newly graduated nurses, their perception of competence, critical thinking dispositions, research use and their experiences of being a nurse during their first year as a nurse. LÄS MER