Sökning: "reading"

Visar resultat 1 - 5 av 1033 avhandlingar innehållade ordet reading.

 1. 1. Att läsa : -ett behov, -ett krav, -en nödvändighet : en analys av den första internationellt jämförande studien av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig information, International Adult Literacy Survey

  Författare :Anna-Lena Eriksson-Gustavsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :IALS; international comparative study; adults reading ability; adults reading habits; education; reading diaries; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This is a presentation and an analysis of the International Adult Literacy Survey, IALS, the first international comparative study of reading ability and reading habits among adults. The study was carried out in seven countries in Europe and North America during 1994 och 1995. LÄS MER

 2. 2. Läsande flickor : Läspolitik och det genomlysta subjektet

  Författare :Sara Andersson; Mats Börjesson; Magnus Öhrn; Jutta Ahlbeck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; girls; reading; Foucault; genealogy; history; event; dispositif; subjectivity; discourse analysis; citizenship; reading surveys; PISA; PIRLS; barn- och ungdomsvetenskap; Child and Youth Studies;

  Sammanfattning : The dissertation explores the multiple shapes of ‘the reading girl’ and how this subject is constructed in reading surveys and assessments during the 1900s and early 2000s. The analysis focuses on mapping the subject's historical constitution by defining specific historical events that have been important in shaping the reading girl as a subject. LÄS MER

 3. 3. Det digitala läsandet : Begrepp, processer och resultat

  Författare :Maria Rasmusson; Lisbeth Åberg-Bengtsson; Ulf Fredriksson; Ulla Damber; Kajsa Hansen Yang; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading comprehension; digital reading; education; pedagogy; information- and communication technology; mixed-methods; literacy; structural equation modelling; Programme for International Student Assessment PISA ;

  Sammanfattning : The aim of this doctoral dissertation project has been to investigate and describe the reading comprehension of digital texts related to the reading of traditional texts by gender differences, computer-game playing, and socioeconomic background factors. The dissertation is based on four studies. LÄS MER

 4. 4. Lire et comprendre en français langue étrangère : Les pratiques de lecture et le traitement des similitudes intra- et interlexicales

  Författare :Anna Nilsson; Inge Bartning; Gunnel Engwall; Michel Fayol; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language; reading comprehension; reading practices; cross-linguistic similarities; intra- and interlingual processing; L3 mental lexicon; French language; Franska språket; French; franska;

  Sammanfattning : This thesis investigates learners’ reading practices and especially the processing of cross-linguistic similarities at the lexical level. The aim is to determine how learners proceed in order to understand text in French (L3). Data were collected using various reading comprehension tasks in combination with the think-aloud method. LÄS MER

 5. 5. Läsutveckling under mellan- och högstadiet : En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med och utan lässvårigheter

  Författare :Karin Stenlund; Diana Berthén; Ulla Ek; Ulf Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Longitudinal; middle school; lower secondary school; reading ability; reading difficulties; reading development; decoding; vocabulary; reading comprehension; questionnaire; strategies; interview; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : This dissertation consists of two studies, a middle school study and a follow-up study. In the middle school study, the reading ability of a group of middle school students, of which some have reading difficulties, is described and analyzed along with the classroom conditions the students are given for the development of their reading abilities. LÄS MER