Sökning: "devotion"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade ordet devotion.

 1. 1. Prayer in Peasant Communities Ideals and Practices of Prayer in the Late Medieval Ecclesiastical Province of Uppsala, Sweden

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet

  Författare :Viktor Aldrin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; prayer; devotion; peasantry; medieval; Middle Ages; laity; Practical Theology; Church History; theology; Sweden; Finland; prayer devotion peasantry medieval Middle Ages laity Practical Theology Church History theology Sweden Finland;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to identify, explain and delineate praying among peasant communities in the ecclesiastical province of Uppsala, Sweden. Four aspects have been examined through the perspectives of ideals and practices, namely the standards of prayer, devotional prayer, prayer in times of need and prayer cultures. LÄS MER

 2. 2. Känsla för skådespelarkonst mot en förståelse av tysta kunskaper och görandets fenomenologi

  Detta är en avhandling från Umeå : Två Förläggare Bokförlag

  Författare :Ann Enström; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Gender; theatre; acting; performance; performativity; emotion; feeling; affect; mood; atmosphere; body; sensibility; senses; sensuous; situated; tacit knowledge; doing; act; action; kinesthesia; hermeneutics; phenomenology; intentionality; ontology; becoming; expression; intensity; rhythm; response; touch; flow; devotion; vulnerability; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The primary argument in this thesis is that the common assumption that an actor has emotion inside him- or herself which can be evoked and projected outwards is an outdated misconception. A proposition is made to replace this possessive acting model, which underpins the realist tradition and is based on the popularized aspects of Stanislavsky’s system for actor training, by a situational acting model. LÄS MER

 3. 3. An emotional landscape of devotion : Religious experience in Reformation-period Sweden

  Detta är en avhandling från Turku : Oy Iloinen tiede Ab

  Författare :Mari Eyice; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Reformation; Emotion; Emotional practices; Religion; Religious experience; Religious practice; body; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis explores how the Reformation in Sweden was experienced by 16th century people through an examination of emotional practices. It argues that religious texts such as prayer books, sermon collections and instruction manuals were formative for the religious setting of the 16th century and that the use of these texts would therefore involve emotional practices for the 16thcentury Christian, thus creating an emotional experience of the Reformation for the Christian who used these texts. LÄS MER

 4. 4. Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden : Linköping och Lund

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Hanna Källström; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cathedral; the Late Middle Ages; letters of indulgence; devotion; devotional images; laity; saints; Sweden; Denmark;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De medeltida katedralerna har med sina imponerande stenfasader och höga torn fortsatt att fascinera människor genom århundradena, och silhuetterna utgör fortfarande ett framträdande landmärke för den som närmar sig stiftsstäderna. Även interiörerna vittnar om den medeltida prakten även om, i likhet med exteriörerna, mycket har förändrats och försvunnit sedan dess. LÄS MER

 5. 5. Au chemin de salvation : La chanson spirituelle réformée (1533-1678)

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för moderna språk

  Författare :Anne Ullberg; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; French language; French literature; Spiritual songs; Cantical; Renaissance; Reformation; Protestantism; Calvinism; Sermon; Devotion; Prayer; Pierre de Vingle; Parody technique; Contra facta; Religious literature; Biblical paraphrase; Matthieu Malingre; Psalter; Franska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Romance languages French language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Romanska språk Franska språket;

  Sammanfattning : This thesis investigates the role played by spiritual songs in spreading the ideas of the Reformation in France and French-speaking Switzerland between 1533 and 1678. It brings to light a series of lesser known editions of spiritual songs written by anonymous authors. LÄS MER