Sökning: "Thomas Kaiserfeld"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Thomas Kaiserfeld.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. Talet om tekniska system : förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Författare :Claes Klasander; Thomas Ginner; Jan-Erik Hagberg; Thomas Kaiserfeld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER

 3. 3. Samhällsförändring på väg : Perspektiv på den svenska bilismens utveckling mellan 1950 och 2007

  Författare :Eva Lindgren; Thomas Pettersson; Thomas Kaiserfeld; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Automobility; Car ownership; Car diffusion; Economic history; Fuel Efficiency; Norway; Rebound effect; Sweden; Transport policy; Traffic safety; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to give a perspective on the development of the Swedish automobility between 1950 and 2007. New knowledge on automobility’s role for economic historical development will be achieved by studying the interaction between the diffusion of the private car on the national and the regional level, and the households’ preferences and the government’s regulations of car ownership. LÄS MER

 4. 4. Vetenskap och karriär

  Författare :Thomas Kaiserfeld; KTH; []
  Nyckelord :history of technology; history of science; history of ideas; history of physics; history of professions; history; institutionalisation; prosopography; education; 2Oth-century.; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This study concerns the conditions for research. Above allit deals with the professional and institutional situation ofphysicists in Sweden during the first half of the twentiethcentury. The starting point is the altered career opportunitiesfor physicists in industrialised society. LÄS MER

 5. 5. Sheltered Society : Civilian Air raid shelters in Sweden — from idea to materiality, 1918-1940 and beyond

  Författare :Peter Bennesved; Finn Arne Jørgensen; Christer Nordlund; Thomas Kaiserfeld; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Air raid shelters; Civil defense; Aerial protection; History of Technology; Multi Level Perspective; Large Technical Systems; Fortifications; Networks; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; History; historia;

  Sammanfattning : In 2002, Sweden finally stopped producing air raid shelters for its population after over sixty years of continuous production since 1938. Judging from the Swedish Civil Contingencies Agency, MSB, the Swedish Air raid shelter registry contain about 65,000 air raid shelters registered as being in use. LÄS MER