Sökning: "Thomas Kaiserfeld"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Thomas Kaiserfeld.

 1. 1. Visionen om outtömlig energi : Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945–80

  Författare :Maja Fjæstad; Thomas Kaiserfeld; Thomas Jonter; Henrik Björck; KTH; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; nuclear power; nuclear energy; nuclear power history; nuclear weapons; breeder reactor; fast reactor; AB Atomenergi; history; history of science; history of technology; environmental history; Sweden; 20th century; vision; technological vision; interpretative flexibility; kärnkraft; kärnkraftshistoria; kärnvapen; bridreaktorer; snabba reaktorer; AB Atomenergi; historia; vetenskapshistoria; teknikhistoria; miljöhistoria; Sverige; svensk historia; 1900-tal; vision; tekniska visioner; utopi; tolkningsflexibilitet; History of technology; Teknikhistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : The fast breeder is a type of nuclear reactor that aroused much attention in the 1950s and 60s. Its ability to produce more nuclear fuel than it consumes offered promises of cheap and reliable energy, and thereby connected it to utopian ideas about an eternal supply of energy. LÄS MER

 2. 2. Talet om tekniska system : förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Författare :Claes Klasander; Thomas Ginner; Jan-Erik Hagberg; Thomas Kaiserfeld; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER

 3. 3. Samhällsförändring på väg : Perspektiv på den svenska bilismens utveckling mellan 1950 och 2007

  Författare :Eva Lindgren; Thomas Pettersson; Thomas Kaiserfeld; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Automobility; Car ownership; Car diffusion; Economic history; Fuel Efficiency; Norway; Rebound effect; Sweden; Transport policy; Traffic safety; Economic history; Ekonomisk historia; ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to give a perspective on the development of the Swedish automobility between 1950 and 2007. New knowledge on automobility’s role for economic historical development will be achieved by studying the interaction between the diffusion of the private car on the national and the regional level, and the households’ preferences and the government’s regulations of car ownership. LÄS MER

 4. 4. Folkhemmets styvbarn : Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980

  Författare :Hampus Östh Gustafsson; Anders Ekström; Thomas Karlsohn; Thomas Kaiserfeld; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; humanities; legitimacy; politics of knowledge; strategy of legitimation; regime of legitimacy; rational planning; historical narratives; sociology of expectations; democracy; welfare state; crisis; history of the humanities;

  Sammanfattning : This study investigates how the legitimacy of the humanities was renegotiated in the context of Swedish politics of knowledge 1935–1980, a period that saw the establishment of a new regime of legitimacy based on rational planning. While higher education and research in general expanded and were turned into prioritised sectors of the welfare state, the humanities were not successfully integrated into the new regime. LÄS MER

 5. 5. Vetenskap och karriär

  Författare :Thomas Kaiserfeld; KTH; []
  Nyckelord :history of technology; history of science; history of ideas; history of physics; history of professions; history; institutionalisation; prosopography; education; 2Oth-century.; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This study concerns the conditions for research. Above allit deals with the professional and institutional situation of physicists in Sweden during the first half of the twentiethcentury. The starting point is the altered career opportunities for physicists in industrialised society. LÄS MER