Sökning: "Historiska studier"

Visar resultat 1 - 5 av 207 avhandlingar innehållade orden Historiska studier.

 1. 1. Fäboden som politiskt rum : att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken

  Detta är en avhandling från ; Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

  Författare :Camilla Eriksson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : EU:s jordbrukspolitik har omvandlats under det senaste decenniet. Nya målsättningar om att skydda "höga natur- och kulturvärden" samt "traditionella landskap" har satt fokus på andra typer av lantbruk än de jordbrukspolitiken tidigare har gynnat. LÄS MER

 2. 2. Havrefolket. Studier i befolknings- och marknadsutveckling på Dalboslätten 1770-1930

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Erik Hallberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; modern history; Dalsland; Sweden; north-western Europe; agricultural revolution; demographic transi- tion; population growth; enclosure; market; long depression; depopulation; land reclamation; capital accumulation; fertility; proletarianisation; migration; religion;

  Sammanfattning : In this thesis the relationship between the rapid demographic and economic development of agrarian Sweden during the 19th century is investigated. The area in focus is the Dalbo plain in the province of Dal in western Sweden. In the 19th century, land was reclaimed to a great extent in the area. LÄS MER

 3. 3. "Jesus är för spanjorerna". Studier av den katolska missionens misslyckande i det tidigkoloniala Peru

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Bertil K. Lundberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Catholic mission; Early colonial Peru; conciliar sources; new non-conciliar sources; traditional images; Rubén Vargas Ugarte; Pierre Duviols; Bartolomé Álvarez; accountability of church leaders;

  Sammanfattning : The general aim of this study is to investigate the development of the Catholic mission in Peru between 1540 and 1622. Its point of departure is the fact that the efforts of the Catholic Church to Christianize the Indians failed. Its specific aims are twofold. LÄS MER

 4. 4. Rörelsens ledare: Karriärvägar och ledarideal i den svenska arbetarrörelsen under 1900-talet

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för historiska studier

  Författare :Petra Pauli; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish labour movement; Social Democracy; SAP; LO; class consciousness; Iron law of oligarchy; embourgeoisement; career patterns; ideology; class; gender; feminism; political elite; trade union elite;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to analyse the leader-ideals and career paths within the Swedish labour movement, particularly in relation to the tension between leader and movement that could arise if the leaders became bourgeoisified in their new roles and social environments. The point of departure for the thesis’ theoretical position is taken from the German sociologist Robert Michel’s study On the Sociology of Political Parties in Modern Democracies (1911), in which Michel’s argues that the risk for embourgeoisement of the elite of the labour movement came from two directions: the recruitment of academics and officials from bourgeois backgrounds, and also the embourgeoisement of the labour leaders that would occur in their transition from the status of physical labourer to that of office holder. LÄS MER

 5. 5. Psykiskt störda brottslingar : En studie av begreppet "jämställd med sinnessjukdom" - dess historiska bakgrund och praktiska tillämpning

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Henrik Belfrage; Lennart Nordenfelt; [1989]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentally Disordered Offenders; Forensic Psychiatry; Criminal Law; Crime Recidivism; Crime Prevention; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to study the concept of "equivalent to insanity", its historical background and practical application.Based on a legal historical presentation I show that the term "equivalent to insanity" has one content under the 1864 Penal Statutes, and an entirely different one under the 1962 Criminal Code. LÄS MER