Sökning: "Historiska studier"

Visar resultat 1 - 5 av 325 avhandlingar innehållade orden Historiska studier.

 1. 1. Mellan massan och Marx : en studie av den politiska kampen inom fackföreningsrörelsen i Hofors 1917-1946

  Författare :Stefan Dalin; Jonny Hjelm; Alf Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; the local council of the Social Democratic Party; socialists; social democrats; left-wing social democrats; the Labour Movement; working class; Comintern; The Swedish Metal Workers’ Union; The Swedish Trade Union Confederation; radicalism; local trade union environment; 20th century; norms; political culture.; trade union; communists; Hofors; History; Historia;

  Sammanfattning : The thesis concentrates on Hofors and a local trade union environment between 1917 and 1946, where important parts of the trade union’s power were held by parties to the left of the social democrats. The overall aim is to problemize and discuss the issue of what characterised and made possible this deviation from the usual picture of a trade union movement dominated by social democracy. LÄS MER

 2. 2. En bostad för hemmet : idéhistoriska studier i bostadsfrågan 1889-1929

  Författare :Kerstin Thörn; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; dwelling; home; housing policy; materialized ideas; philanthropy; aesthetics; home exhibitions; housing cooperative; bostäder; idéhistoria Sverige 1889-1929; bostadskooperation; bostadspolitik; hemmet idéhistoria Sverige 1800-talet 1900-talet; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The purpose of the present dissertation is to examine the placing of the housing question on the agenda of social policy, the implications of housing for society, and the possibilities for simple shelter to be transformed into real family homes. The debate emphasizing the dwelling as the smallest social component and the home as the most important place for the raising of citizens has been studied. LÄS MER

 3. 3. Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen : statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget

  Författare :Nina Almgren; Lena Eskilsson; Ann-Katrin Hatje; Lisa Öberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :History; women s work; post-war planning; state feminism; women s movement; the Second World War; labour market policy; welfare state; gender; strategies; citizenship; formative phase; Historia; kvinnors arbete; efterkrigsplanering; statsfeminism; kvinnorörelsen; andra världskriget; arbetsmarknadspolitik; välfärdsstat; genus; strategier; medborgarskap; formativ period; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis has analysed the relations among the women’s movement, the state and the labour market policy during and shortly after the Second World War and to what extent this period can be characterised as a formative phase as regards gender relations. The aim has been to study women’s strategic actions in order to influence the Swedish Government’s labour market policy in the period from 1939 to 1947. LÄS MER

 4. 4. Ett högt och ädelt kall : kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering 1850-1933

  Författare :Åsa Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; The notion of a calling; nursing profession; nursing education; Women’s-rights movement; ethics; gender; professionalisation; modernity.; Sjuksköterskor; yrkesetik; historia; Sverige; 1800-talet; 1900-talet; Sjuksköterskeutbildning; etik och moral; historia; 1800-talet; 1900-talet;

  Sammanfattning : This thesis describes the impact of the notion of a calling on the development of the nursing profession during the period 1850–1933. The focus of the study is on how perceptions andnotions of a calling were altered over time, and in which way this historically shaped conceptinfluenced the professionalisation of the female health care work. LÄS MER

 5. 5. Gårdar och folk i norr : Bebyggelse, befolkning och jordbruk i Norrbotten under 1500-talet

  Författare :Mats Berglund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Colonization. Population. Agriculture. The 16th century. Northern Sweden; History; Historia;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate colonization processes and population and agricultural development during the 16th century. The studied geographical area consists of the northern part of the northernmost province of Sweden of that time, Västerbotten. LÄS MER