Sökning: "hermeneutics"

Visar resultat 1 - 5 av 226 avhandlingar innehållade ordet hermeneutics.

 1. 1. From novice towards self-care expert  studies of self-care among persons using advanced medical technology at home 

  Detta är en avhandling från Linköping : Department of Medical and Health Sciences, Linköping University

  Författare :Angelika Fex; Högskolan Väst.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing science; Vårdvetenskap; Home care services; Self care; Technology; medical; Dependent-care; Health; Hermeneutics; Home dialysis; Home ventilator; Long-term oxygen; Next of kin; Phenomenology; Transition; Egenvård; Medicinsk teknik; MEDICINE; MEDICIN; health; hermeneutics; home dialysis; home ventilator; long-term oxygen; next of kin; phenomenology; transition;

  Sammanfattning : The use of advanced medical technology at home has increased in most industrialized countries. The overall aim of this thesis was to develop knowledge of self-care and transition and issues that influence daily life and health among persons using advanced medical technology at home. LÄS MER

 2. 2. The Hermeneutics of Otherness in Medbh McGuckian's Poetry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Elin Holmsten; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :English language; Irish poetry; Medbh McGuckian; Otherness; Hermeneutics; Engelska;

  Sammanfattning : This dissertation examines the works of the Irish poet Medbh McGuckian (1950-), from her first major collection The Flower Master (1982) to The Book of the Angel (2004). The central thesis of this study is that McGuckian’s poetry dramatises the relationship between the self and the other as a dialogue between what is beyond the immediate grasp of the self, on the one hand, and the interpretive activity of the self, on the other, a process I term the hermeneutics of otherness. LÄS MER

 3. 3. Video-supported Interactive Learning for Movement Awareness a learning model for the individual development of movement performance among nursing students

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Sofia Backåberg; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activity limitation; ergonomics; hermeneutics; interactive learning; musculoskeletal system; observational movement analysis; phenomenological hermeneutics; qualitative content analysis; reflection; video feedback; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim:  The overall aim of this thesis was to explore the development of a video-supported interactive learning model for movement awareness among nursing students.Methods:  Study I was a cross-sectional survey regarding prevalence and impact of musculoskeletal symptoms (MSS) among nursing students. LÄS MER

 4. 4. Att vårdas vaken med respirator : patienters och närståendes upplevelser från en intensivvårdsavdelning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Veronika Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vårdvetenskap; Nursing science; intensive care; mechanical ventilation; conscious; patient communication; relatives; experiences; standing by; hermeneutics; phenomenological-hermeneutics; content analysis; patient; communication;

  Sammanfattning : In recent years, light or no sedation has become a common approach in patients who require mechanical ventilation (MV) when cared for in an intensive care unit (ICU). This new approach has resulted in medical advantages as well as a shorter time on MV and in the ICU. LÄS MER

 5. 5. Frames Social Philosophy and Hermeneutics as Focal Points for Theology-Related Readings of Theodor W. Adorno's Critical Theory

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Theology, Uppsala University

  Författare :Mattias Martinson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Adorno Th. W; critical theory; hermeneutics; Horkheimer M; postmodernity; social philosophy; theology; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi;

  Sammanfattning : Avhandlingen söker svara på två förberedande frågor: hur man kan tolka Theodor W. Adornos kritiska teori idag? Samt hur en sådan tolkning kan göras relevant för aktuell teologisk problematik?... LÄS MER