Sökning: "Sjuksköterskestudenter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Sjuksköterskestudenter.

 1. 1. Den professionella sjuksköterskan i relation till den akademiska sjuksköterskeutbildningen

  Detta är en avhandling från Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Monica Björkström; Karlstads universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Professional; Awareness; Research-based nursing; Nursing students; Nurses; Professionell; Medvetenhet; Forskningsbaserad omvårdnad; Sjuksköterskestudenter; Sjuksköterskor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The Professional Nurse in Relation to Academic Nursing EducationThe increasing demands on the nurse’s competence in the society are reflected in laws and ordinances as well as in the transition of the nursing education to universities. The overall aim of this thesis was to illuminate, describe and understand nurses’ professional awareness in relation to academic nursing education. LÄS MER

 2. 2. Det lärande utrymmet lärande och vårdande möten mellan patienter, studentpar och handledare vid Utvecklande och Lärande Vårdenheter

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Hanna Holst; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caring science; clinical practice; learning space; learning support; pairs of nursing students; reflective lifeworld approach; vårdvetenskap; verksamhetsförlagd utbildning; lärande utrymme; lärande stöd; par av sjuksköterskestudenter; reflekterande livsvärldsforskning; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim is to create knowledge about how nursing students’ learning in pairs can be supported in order to create prerequisites for encounters that provide caring and learning support during clinical practice.Approach and method: A reflective lifeworld research (RLR) approach founded on the epistemology of phenomenology and hermeneutics was used. LÄS MER

 3. 3. Mobil IKT inom omvårdnad studier om sjuksköterskors och studenters användning av handdatorer

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Pauline Johansson; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; computers handheld; nurses; nursing informatics; nursing students; patient safety; quality of healthcare; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Background: In nursing care, the steady increase of health related information implies aneed for useful Information and Communication Technology (ICT) tools that easilyprovide mobile access to accurate information. Updated information is usually available onthe Internet but personal computers are rarely available at the patients’ bedside. LÄS MER

 4. 4. Att vara sjuksköterska En studie av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Karin Hallin; Mittuniversitetet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Registered Nurse; profession; nursing; preceptoring; development; experience; satisfaction; support; preceptor; preceptor model; nursing student; interview; questionnaire; Sjuksköterska; profession; omvårdnad; handledning; utveckling; erfarenhet; tillfredsställelse; stöd; handledare; handledningsmodell; sjuksköterskestudent; intervju; frågeformulär; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte var att klarlägga sjuksköterskors erfarenheter av sjuksköterskeprofessionen avseende omvårdnad, handledning och utveckling. Avhand?lingen innefattar två kvalitativa (I, II) och två kvantitativa (III, IV) studier. Femton sjuksköterskor intervjuades sex år efter examen (I, II). LÄS MER

 5. 5. Integrative Medicine in the Dutch healthcare system prerequisites and tools for implementation

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Marja van Vliet; Mittuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Integrative Medicine; Complementary Medicine; self-management; health; salutogenesis; perceived stress; empathy; self-reflection; nursing education; medical education;

  Sammanfattning : Integrative Medicine (IM) is a care approach that focuses on the overall well-being and healing process of patients rather than solely on their disease. IM educates and empowers people to be active players in their own care, emphasizes the therapeutic relationship, and makes use of all appropriate evidence-based approaches. LÄS MER