Sökning: "Nursing Science"

Visar resultat 1 - 5 av 275 avhandlingar innehållade orden Nursing Science.

 1. 1. Nursing care for patients on the edge of life : Nurses’ experiences of nursing care in intensive and nursing home related to questions of withholding or withdrawing curative treatment

  Författare :Reidun Hov; Elsy Athlin; Birgitta Hedelin; Kim Lützén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; life - sustaining treatment; nursing care; nursing home; ICU; phenomenology; phenomenography; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad; fd vårdvet. ;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to deepen the understanding of nursing care for seriously ill patients on the edge of life in intensive care unit (ICU) and nursing home when questions were raised whether to withhold or withdraw curative treatment. Method: All studies were conducted in a qualitative frame of reference with interviews of nurses in two contexts in Norway; group interviews of 14 nurses in an ICU (study I, III), and individual interviews of 14 nurses in two nursing homes (study II, IV). LÄS MER

 2. 2. Nutritional Nursing Care : Nurses’ interactions with the patient, the team and the organization

  Författare :Mona Wentzel Persenius; Marie-Louise Hall-Lord; Bodil Wilde Larsson; Bengt Fridlund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; documentation; enteral nutrition; intensive care; intervention; malnutrition and nutrition; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to gain a deeper understanding of nutritional nursing care in municipal care and county council care, with specific focus on enteral nutrition (EN) in intensive care. Quantitative and qualitative methods were used. LÄS MER

 3. 3. Att göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta : en avhandling om deltagarbaserad aktionsforskning i svensk vård och omsorg

  Författare :Pia Petersson; Jane Springett; Kerstin Blomqvist; Ann Langius-Eklöf; Terese Bondas; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Participatory action research; Story Dialogue Method; Health and social care; Organisational change; Leg ulcer care; Sense of Security; Discharge Planning; Nursing; Omvårdnad; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : This dissertation covers the subject of how abstract concepts and complex situations can be concretized through research together with practitioners. The dissertation is based on four empirical studies. The researcher role, the practitioner participation and the methods for data collection and analysis have varied. LÄS MER

 4. 4. Mobil IKT inom omvårdnad : studier om sjuksköterskors och studenters användning av handdatorer

  Författare :Pauline Johansson; Göran Petersson; Gunilla Nilsson; Ingela Skärsäter; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; computers handheld; nurses; nursing informatics; nursing students; patient safety; quality of healthcare; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Background: In nursing care, the steady increase of health related information implies aneed for useful Information and Communication Technology (ICT) tools that easilyprovide mobile access to accurate information. Updated information is usually available onthe Internet but personal computers are rarely available at the patients’ bedside. LÄS MER

 5. 5. Vård som inte blivit utförd : Uppfattningar från vårdpersonal och enhetschefer inom kommunal vård och omsorg för äldre

  Författare :Ingrid Andersson; Carina Bååth; Jan Nilsson; Anna Josse Eklund; Margareta Westerbotn; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; BERNCA-NH; BERNCA-NH HC SWE; care staff; first line managers; instrument; municipal healthcare; missed nursing care; older people; patient safety; prevalence; BERNCA-NH; BERNCA-NH HC SWE; enhetschef; instrument; kommunal vård och omsorg; patientsäkerhet; prevalens; vårdpersonal; vård som inte blivit utförd; äldre; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Övergripande syfte – Att undersöka samt öka och fördjupa kunskapen om vård som inte blivit utförd, inom kommunal vård och omsorg för äldre, utifrån vårdpersonals och enhetschefers uppfattningar och erfarenheter.Metod – Forskningsområdet vård som inte blivit utförd inom kommunal vård och omsorg för äldre kartlades med en scoping review, 16 artiklar inkluderades (I). LÄS MER