Sökning: "Omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 868 avhandlingar innehållade ordet Omvårdnad.

 1. 1. Omvårdnad som reflekterande praktik Att se och använda alternativ till tvång i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Git-Marie Ejneborn-Looi; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; alternativ till tvångsåtgärder; omvårdnad; psykiatrisk vård; självskadebeteende; kvalitativ innehållsanalys; process; pragmatism; Medicin; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Tvångsåtgärder som fastspänning och tvångsmedicinering är vanligt förekommande inom den psykiatriska vården och motiveras ofta av personal med att det saknas alternativ. Användandet av tvångsåtgärder tycks vara särskilt vanligt när det gäller unga kvinnor med självskadebeteende. LÄS MER

 2. 2. Våld i särskilda boenden för äldre språk och sociala interaktioner

  Detta är en avhandling från Umeå : Omvårdnad

  Författare :Åsa Sandvide; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Omvårdnad; Nursing; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; omvårdnad; våld; äldre; särskilda boenden; diskursanalys;

  Sammanfattning : The present thesis aims to study the relationship between the violence that occurs in institutional care for older people and the language employed when this violence and the involved parties are talked and narrated. The thesis has been guided by social constructionism, and violence, victims and perpetrators have been considered as social phenomena constructed in discursive processes. LÄS MER

 3. 3. Mellan frihet och trygghet personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Enarsson; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; content analysis; vignettet method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod; Omvårdnad; Nursing; common staff approach; psychiatric care; social process; power; experience; grounded theory; phenomenological research; vignette method; personalgemensamt förhållningssätt; psykiatrisk omvårdnad; sociala processer; makt; upplevelser; grounded theory; fenomenologisk hermeneutik; innehållsanalys; vinjettmetod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalgemensamt förhållningssätt i psykiatrisk omvårdnad har inte tidigare studerats explicit. Forskning i närliggande område, på sociala processer i psykiatrisk omvårdnad, lyfter fram interaktionen mellan patient och vårdare som betydelsefull för att förstå kommunikationsmönster och attityder. LÄS MER

 4. 4. Health and quality of care from older peoples' and formal caregivers' perspective

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ingrid From; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing Science; Omvårdnad; Older people; community care; dependency; health; adaptation; compensation; phenomenology; quality of care; organizational climate; stress of conscience; competence; health; sense of coherence; formal caregivers; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to gain a deeper understanding of older people's view of health and care while dependent on community care. Furthermore to describe and compare formal caregivers' perceptions of quality of care, working conditions, competence, general health, and factors associated with quality of care from the caregivers' perspective. LÄS MER

 5. 5. Mobile distance-spanning technology in home care views and reasoning among persons in need of health care and general practitioners

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Britt-Marie Wälivaara; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Caring sciences - Nursing; Vårdvetenskap - Omvårdnad; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim of this licentiate thesis was to describe views and reasoning about the use of mobile distance-spanning technology (MDST) in health care at home, from the perspectives of persons in need of health care and general practitioners (GP). A descriptive qualitative approach was chosen to achieve the overall aim. LÄS MER