Sökning: "mood"

Visar resultat 1 - 5 av 323 avhandlingar innehållade ordet mood.

 1. 1. Allopregnanolone and mood studies of postmenopausal women during treatment with progesterone

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Lotta Andréen; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :Obstetrics and gynaecology; Progesterone; Allopregnanolone; GABA; mood; bimodal; Obstetrik och kvinnosjukdomar;

  Sammanfattning : Introduction. Allopregnanolone and pregnanolone (neuroactive metabolites of progesterone) act as positive modulators of the GABAA receptor system which is the major inhibitory system in CNS. Contradictory results on the effect of GABAA receptor modulators are reported. LÄS MER

 2. 2. Poor Choices? : On Social Context and the Claiming of Means-tested Benefits

  Detta är en avhandling från Stockholm : Sociologiska institutionen

  Författare :Carina Mood; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

  Sammanfattning : In this dissertation, comprising one theoretical chapter and three self-contained empirical studies, I study how the choice to claim means-tested benefits is affected by the social context. In Chapter 1, Considering Choices, I discuss how sociological research can benefit from taking choices into account, and I review the literature on rational choice theory to assess its relevance as a tool for considering choices in sociology. LÄS MER

 3. 3. Hormone replacement therapy and effects on mood

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Inger Björn; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adverse effects; estradiol; hormone replacement therapy HRT ; mood; negative side effects; progestins;

  Sammanfattning : Background: During the past 5 decades, hormone replacement therapy (HRT) has been used, and appreciated for its beneficial effects, by millions of women in their menopause. As treatment for climacteric symptoms, estrogen is outstanding, and effects on hot flushes, vaginal dryness, and insomnia have been widely documented. LÄS MER

 4. 4. Patients´ experiences of mood while waiting for day surgery

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Margita Svensson; Örebro universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; preoperative; mood; anxiety; calm; preoperative care; nursing; day surgery;

  Sammanfattning : Preoperative psychological state is a major issue in day surgery; especially as patients have a short hospital stay. Except for preoperative anxiety, knowledge is sparse about how patients’ experience mood during waiting for day surgery. LÄS MER

 5. 5. Aspect, tense and mood : Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese

  Detta är en avhandling från Department of East Asian Languages, Lund University

  Författare :Marita Ljungqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; pragmatics; marker; semantics; temporality; Relevance Theory; tense; mood; Mandarin Chinese; aspect;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Markören LE i kinesiska är speciell av flera olika skäl. Bland annat kan den uppträda på två ställen i en sats, dels direkt efter ett verb och dels i slutet av en mening. Beroende på var den uppträder kan den ofta - men inte alltid - påverka meningen på olika sätt. LÄS MER