Sökning: "doktorsavhandlingar musik"

Visar resultat 1 - 5 av 225 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandlingar musik.

 1. 1. Musiklandskap : musik och kulturpolitik i Dalarna

  Författare :Daniel Fredriksson; Alf Arvidsson; Lars Kaijser; Jonas Bjälesjö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; music; cultural policy; Dalarna; musical worlds; region; ethnomusicology; genre hierarchy; quality; the cultural cooperation model; musik; kulturpolitik; musikvärld; region; musiketnologi; genrehierarkier; samverkan; kvalitet; kultursamverkansmodellen; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how conditions for music-making can be developed, maintained and challenged through government support processes in the Swedish region Dalarna. The research questions focus on the ways music, policy and governance relate to each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in these relations, and the agency and meaning of place. LÄS MER

 2. 2. Inte bara musik. : Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum

  Författare :Mikael Persson; Claes Ericsson; Monica Lindgren; Elin Angelo; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Music pedagogy; Music education; Discursive psychology; Discourse analysis; Conversation analysis; Positioning theory; Secondary school; Gender; Social constructionism; Music pedagogy;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study how positioning among students in the music classroom interplays with music teaching activities as practised in Swedish comprehensive schools. The study uses a videoethnographic technique for documenting interactions between students in two different music classrooms. LÄS MER

 3. 3. Musik oss emellan : identitetsdimensioner i ungdomars musikaliska deltagande

  Författare :Annika Danielsson; Sture Brändström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Adolescents; daily life; everyday life; identity; music education; musicking; teenagers; use of music; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis considers ordinary Swedish teenagers and their everyday use of,and views on, music. The aim of the study is to analyse the relationship between identity and adolescents’ use of music in their daily lives. LÄS MER

 4. 4. Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 5. 5. Linjer : Linjer: Musikens rörelser – komposition i förändring

  Författare :Kim Hedås; Ole Lützow-Holm; Erik Wallrup; Gunnar D Hansson; Anders Hultqvist; Henrik Frisk; Kungl. Musikhögskolan; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music; composition; relationship; connection; motion; movement; identity; time; memory; space; change; transformation; reflexivity; voice; meaning.; musik; komposition; relationer; förbindelser; rörelse; föränderlighet; identitet; tid; minne; rum; förändring; transformation; reflexivitet; röst; mening; music; move- ment; meaning;

  Sammanfattning : Title: Linjer. Musikens rörelser – komposition i förändringEnglish title: Lines: Music Moving – Composition ChangingAuthor: Kim Hedås Language: Swedish, with an English SummaryUniversity: The Academy of Music and Drama at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, the University of Gothenburg, Box 100, SE-405 30 Gothenburg, SwedenKeywords: music, composition, relationship, connection, motion, movement, identity, time, memory, space, change, transformation, reflexivity, voice, meaning. LÄS MER