Sökning: "doktorsavhandlingar musik"

Visar resultat 1 - 5 av 231 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandlingar musik.

 1. 1. Inte bara musik. : Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum

  Författare :Mikael Persson; Claes Ericsson; Monica Lindgren; Elin Angelo; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Music pedagogy; Music education; Discursive psychology; Discourse analysis; Conversation analysis; Positioning theory; Secondary school; Gender; Social constructionism; Music pedagogy;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study how positioning among students in the music classroom interplays with music teaching activities as practised in Swedish comprehensive schools. The study uses a videoethnographic technique for documenting interactions between students in two different music classrooms. LÄS MER

 2. 2. Musiklandskap : musik och kulturpolitik i Dalarna

  Författare :Daniel Fredriksson; Alf Arvidsson; Lars Kaijser; Jonas Bjälesjö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; music; cultural policy; Dalarna; musical worlds; region; ethnomusicology; genre hierarchy; quality; the cultural cooperation model; musik; kulturpolitik; musikvärld; region; musiketnologi; genrehierarkier; samverkan; kvalitet; kultursamverkansmodellen; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how conditions for music-making can be developed, maintained and challenged through government support processes in the Swedish region Dalarna. The research questions focus on the ways music, policy and governance relate to each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in these relations, and the agency and meaning of place. LÄS MER

 3. 3. Musik oss emellan : identitetsdimensioner i ungdomars musikaliska deltagande

  Författare :Annika Danielsson; Sture Brändström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Adolescents; daily life; everyday life; identity; music education; musicking; teenagers; use of music; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis considers ordinary Swedish teenagers and their everyday use of,and views on, music. The aim of the study is to analyse the relationship between identity and adolescents’ use of music in their daily lives. LÄS MER

 4. 4. Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; Musicology esp. Musical Education; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 5. 5. Think’st thou to seduce me then? Impersonating female personas in songs by Thomas Campion (1567-1620)

  Författare :Katarina A. Karlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Thomas Campion; lute songs; female personas; gender; same sex desire; musical interpretation; Overbury; artistic research; arrangements for female vocal quartet; English Lute Songs; Female personas in English Lute Songs; Singing and arranging English Lute Songs; Music; Musik;

  Sammanfattning : This dissertation is in the field of Artistic Research in Music Interpretation. It is a study of songs with female personas written by Thomas Campion, investigated through performance practice and a critical reading of historical research carried out on the English Renaissance. LÄS MER