Sökning: "Kungl. Musikhögskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden Kungl. Musikhögskolan.

 1. 1. Musik som nav i skolredovisningar

  Författare :Annika Falthin; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music; presentations; social semiotic multimodality; representation; music scores; meta functions; aestethic learning; semiotic resources; musikpedagogik; noter; multimodal semiotik;

  Sammanfattning : Music as a hub in school presentationsThe aim of the study is to elucidate how making meaning is constituted when lower secondary pupils play music when giving accounts of other school subjects than music. The empirical material consists of four presenta- tions in the subjects of physics, religion and Swedish, which were filmed during ordinary lessons in a lower secondary school. LÄS MER

 2. 2. Goodbye Reason Hello Rhyme : a study of meaning making and the concept development process in music composition

  Författare :Peter Falthin; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; making musical meaning;

  Sammanfattning : This thesis comprises two articles based on qualitative empirical studies and a theoretical introduction. All three texts deal with the same problem area concerning musical meaning making and the concept development process in the course of composition learning. Each text could be read separately. LÄS MER

 3. 3. Tre svenska utbildningar i musikterapi : en studie av inriktningar, arbetsfält och arbetsformer

  Författare :Anita Granberg; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; musikterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sångupplevelse - en klingade bekräftelse på min existens i världen : en fenomenologisk undersökning ur första-person-perspektiv

  Författare :Susanna Leijonhufvud; Cecilia Ferm Thorgersen; Karin Johansson; Frederik Pio; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; singing; experience; musical inter-subjectivity; music education; phenomenology; transcendence; sång; musikundervisning; sångerfarenhet; transcendens; musikalisk intersubjektivitet; fenomenologi;

  Sammanfattning : This thesis treats the phenomenon of Singing Experience. Its purpose is to reveal the content that constitutes the phenomenon of singing from the singers’ point of view. Singing should be understood as a unique vocal expression carried by tones in a form that is sonorous, alive and fluid. The singing is in the context of singing with others. LÄS MER

 5. 5. Musikundervisningen vid några svenska högre elementarläroverk 1859-1880 : relationer mellan föreskrifter och genomförande

  Författare :Sophie A. Ch. Lilja; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; musikundervisning; 1800-tal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER