Sökning: "language development"

Visar resultat 1 - 5 av 833 avhandlingar innehållade orden language development.

 1. 1. Samiska skolbarns samiska en undersökning av minoritetsspråksbehärskning i en språkbyteskontext

  Författare :Mikael Svonni; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Saami language; language attrition; first language acquisition; second language acquisition; minority language; language proficiency; language development;

  Sammanfattning : This dissertation presents an investigation of the proficiency in Saami of Swedish Saami schoolchildren. Several different aspects of language proficiency were examined with different methods of elicitation. The investigation had the form of a longitudinal study and mainly concerned language structure, i.e. LÄS MER

 2. 2. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Judy Ribeck; Lars Borin; Emma Sköldberg; Mats Wirén; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; academic language; computational linguistics; corpus linguistics; language technology; natural language processing; scientific language; subject-specific language; Swedish textbooks; quantitative stylistics; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : In this work, I present a linguistic investigation of the language of Swedish textbooks in the natural sciences, i.e., biology, physics and chemistry. The textbooks, which are used in secondary and upper secondary school, are examined with respect to traditional readability measures, e. LÄS MER

 3. 3. The language learning infant: Effects of speech input, vocal output, and feedback

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Författare :Lisa Gustavsson; Francisco Lacerda; Roger Moore; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; human; language; language acquisition; perception; production; humanoid; development; model; embodied system; speech signal processing; vocal tract morphology; acoustic; speech input; information processing; scaling; interaction; growth; infant; imitation; feedback; perceptual salience; modeling; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Phonetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Fonetik; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : This thesis studies the characteristics of the acoustic signal in speech, especially in speech directed to infants and in infant vocal development, to gain insight on essential aspects of speech processing, speech production and communicative interaction in early language acquisition. Three sets of experimental studies are presented in this thesis. LÄS MER

 4. 4. Getting started Children’s participation and language learning in an L2 classroom

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Asta Čekaitė; Karin Aronsson; Ben Rampton; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language classroom; language learning; second language acquisition; social interaction; language socialization; peer group; affective stances; language play; socialt samspel; språksocialisation; kamratgruppen; språklig lek; affektiva uttryck; förberedelseklass; andraspråksinlärning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om en förberedelseklass med elever (7-10 år) som har ett annat hemspråk än svenska (arabiska, kurdiska, thailändska). Utifrån empiri som samlats in genom videoinspelningar och observationer under ett års tid i en förberedelseklass studeras elevernas deltagande och språkinlärning i det dagliga klassrumsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Writing in a third language a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Yvonne Knospe; Kirk Sullivan; Ingela Valfridsson; Anita Malmqvist; Åsa Wengelin; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; second language acquisition; third language learning; writing in a foreign language; learning to write; metacognition; keystroke logging; text quality; German; upper secondary school; language teaching and learning; språkdidaktik; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Learning an additional foreign language (usually referred to as a third language, L3) after English (L2) in formal settings seems to remain relatively unsuccessful in the European context (European Commission 2012), despite the reported advantages from extensive language learning experiences. Against this background the present thesis explores the potential benefits of a teaching approach focused on writing strategies and metacognitive reflections for L3 writing. LÄS MER