Sökning: "rörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 304 avhandlingar innehållade ordet rörelse.

 1. 1. Barn i rörelse : Om förutsättningar för utveckling i alternativa (?) idrottsaktiviteter

  Författare :Johan Högman; Christian Augustsson; Pernilla Hedström; Annica Löfdahl; Johan Norberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; alternative sports programs; physical activity; children; development; bioecological theory; alternativa idrottsaktiviteter; fysisk aktivitet; rörelse; barn; utveckling; bioekologisk teori; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The focus of this doctoral dissertation is programs and interventions aiming to increase the proportion of children that is physically active. These efforts are called alternative sports activities as their ambition is to offer alternative developmental paths that may complement the traditional sporting environments. LÄS MER

 2. 2. Arbetslösa i rörelse : Organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetslöshetsrörelsen i Sverige, 1920-34

  Författare :Ulf Andreasson; Maths Isacson; Henrik Björck; Jan Hult; Ingar Kaldal; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; labour history; political history; history of technology; unemployment; unemployed movement; labour market; trade unions; labour movement; technology criticism; crisis politics; unemployment policy; Great Depression; Swedish model; 20th Century; History of technology and industry; Teknik- och industrihistoria;

  Sammanfattning : This doctoral thesis sets out to analyse the development of the unemployed movement in Sweden during the period 1920–34. The study is divided into two parts. The first is empirical and descriptive while the second is interpretive and explanatory, and seeks to examine why this phenomenon developed in the way it did. LÄS MER

 3. 3. Folkbildning i rörelse : pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse

  Författare :Lars Arvidson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarlitteratur; Folkbildning-- Sverige; Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hälsoarbete i rörelse : ett aktionsforskningsprojekt inom etableringsreformens samhälls- och hälsoinformation

  Författare :Anna Bergenfeldt Fabri; Malmö universitet; []
  Nyckelord :Participatory action research; Empowerment; Health; Health communicators; Health workers; Physical activity; Practice architectures; Street-level bureaucrats;

  Sammanfattning : The aim of this study is to contribute with knowledge about the conditions of a group of social and Health Communicators (HC) for changing the form of health information for newly arrived refugees. Focus is 011 how the HC's awamess evolves during their efforts to introduce physical activity as a health promotion strategy. LÄS MER

 5. 5. Rum för rörelse : Om kroppens bildning och utbildning i skolans gymnastiksalar

  Författare :Åsa Liljekvist; Håkan Larsson; Birgitta Fagrell; Per Gerrevall; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gymnasiums; rooms; physical environment; body; body movement; knowledge; physical literacy; physical education; discourse; discourse analysis; pedagogik; Education; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions about the built environment in relation to the education of the body. The purpose of the thesis is to illustrate and discuss prerequisites for physical literacy and education in school gymnasiums. LÄS MER