Sökning: "rörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 223 avhandlingar innehållade ordet rörelse.

 1. 1. Global rörelse : : Den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Magnus Wennerhag; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Lorenz von Stein; individualisering; sociala rörelser; demokrati; civilsamhälle; globalisering; sociologi; Gustave Le Bon; modernitet; Alain Touraine; Peter Wagner; globala rättviserörelsen; kreativitet; kollektivt handlande; world social forum; politik; social change; individualization; social movements; democracy; civil society; globalization; sociology; modernity; global justice movement; creativity; collective action; mediation; politics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens utgångspunkt är att sociala rörelser bör betraktas som politiska aktörer och samhälleliga uttryck för den under moderniteten centrala föreställningen om autonomi, det vill säga politiskt självstyre. För att förstå de sociala rörelsernas förhållande till politiken i stort bör man därför sätta dem i samband med dels moderniteten i sig, dels de avgörande förändringar inom moderniteten som har skett sedan dess genombrott. LÄS MER

 2. 2. Arbetslösa i rörelse Organisationssträvanden och politisk kamp inom arbetslöshetsrörelsen i Sverige, 1920-34

  Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlunds förlag

  Författare :Ulf Andreasson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; labour history; political history; history of technology; unemployment; unemployed movement; labour market; trade unions; labour movement; technology criticism; crisis politics; unemployment policy; Great Depression; Swedish model; 20th Century; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology and industry; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknik- och industrihistoria;

  Sammanfattning : This doctoral thesis sets out to analyse the development of the unemployed movement in Sweden during the period 1920–34. The study is divided into two parts. The first is empirical and descriptive while the second is interpretive and explanatory, and seeks to examine why this phenomenon developed in the way it did. LÄS MER

 3. 3. Folkbildning i rörelse : pedagogisk syn i folkbildning inom svensk arbetarrörelse och frikyrkorörelse under 1900-talet - en jämförelse

  Detta är en avhandling från Malmö : LiberFörlag/Gleerup

  Författare :Lars Arvidson; [1985]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arbetarlitteratur; Folkbildning-- Sverige; Folkbildning-- historia -- Sverige -- 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rum för rörelse : Om kroppens bildning och utbildning i skolans gymnastiksalar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Åsa Liljekvist; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; Gymnasiums; rooms; physical environment; body; body movement; knowledge; physical literacy; physical education; discourse; discourse analysis; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions about the built environment in relation to the education of the body. The purpose of the thesis is to illustrate and discuss prerequisites for physical literacy and education in school gymnasiums. LÄS MER

 5. 5. Läroplan i rörelse Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Uppsaliensis

  Författare :Pia Skott; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; educational systems; educational reform; policy analysis; state regulation; policy implementation; curriculum theory; curriculum processes; upper secondary school; differentiation question; educational history;

  Sammanfattning : This thesis examines the activities within the Swedish steering system concerning upper secondary school. Sweden has a long history of shared responsibility between the state level of government and the municipalities, dating back to federal decisions concerning the establishment of a compulsory school system. LÄS MER