Sökning: "musik"

Visar resultat 1 - 5 av 271 avhandlingar innehållade ordet musik.

 1. 1. Levande musik Ritornellen och musikens skapande

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Fredrik Hedelin; Luleå tekniska universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; composition; ritornello; philosophy; deleuze; form; creation; Musikalisk gestaltning; Musical Performance;

  Sammanfattning : Many years of working with electroacoustic music evoke the question in what sense one can talk about life in music. The question does not concern traces of the composer's life in the work, vivifying performances or musical experiences full of life, but rather the life of music itself. LÄS MER

 2. 2. Inte bara musik. Om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum

  Detta är en avhandling från Stockohlm : Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Mikael Persson; Kungl. Musikhögskolan.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Music pedagogy; Music education; Discursive psychology; Discourse analysis; Conversation analysis; Positioning theory; Secondary school; Gender; Social constructionism;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to study how positioning among students in the music classroom interplays with music teaching activities as practised in Swedish comprehensive schools. The study uses a videoethnographic technique for documenting interactions between students in two different music classrooms. LÄS MER

 3. 3. Musiklandskap musik och kulturpolitik i Dalarna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Daniel Fredriksson; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; music; cultural policy; Dalarna; musical worlds; region; ethnomusicology; genre hierarchy; quality; the cultural cooperation model; musik; kulturpolitik; musikvärld; region; musiketnologi; genrehierarkier; samverkan; kvalitet; kultursamverkansmodellen; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how conditions for music-making can be developed, maintained and challenged through government support processes in the Swedish region Dalarna. The research questions focus on the ways music, policy and governance relate to each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in these relations, and the agency and meaning of place. LÄS MER

 4. 4. Musik oss emellan identitetsdimensioner i ungdomars musikaliska deltagande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Annika Danielsson; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Adolescents; daily life; everyday life; identity; music education; musicking; teenagers; use of music; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis considers ordinary Swedish teenagers and their everyday use of,and views on, music. The aim of the study is to analyse the relationship between identity and adolescents’ use of music in their daily lives. LÄS MER

 5. 5. Att lära av och med varandra En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet Repro

  Författare :Anna Ehrlin; Mälardalens högskola.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Didactics; didaktik; music education; preschool; language development; competence; leadership; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER