Sökning: "Claes Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Claes Ericsson.

 1. 1. Från guidad visning till shopping och förströdd tillägnelse: moderniserade villkor för ungdomars musikaliska lärande

  Författare :Claes Ericsson; Lars Lilliestam; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap; Musicology; group conversations; learning in school and in leisure time; modernity; adolescents; teaching; Music; learning; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Musicology; musikvetenskap; pedagogik;

  Sammanfattning : Abstract In the Swedish compulsory school system there is a trend towards increased student influence. School ideologists have for at least ten years strongly emphasised this issue. This tendency is in line with a more general direction in Western societies, which in many aspects has moved toward individualisation. LÄS MER

 2. 2. Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå

  Författare :Semir Becevic; Claes Ericsson; Pernilla Nilsson; Jesper Boesen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Klassrumsbedömning i matematik på gymnasienivå är en licentiatstudie med en intention att närma sig, fånga upp samt förstå och tolka lärares ageranden, tankar, upplevelser och reflektioner inom och om bedömningen i matematik i gymnasiet. En annan avsikt är delvis att fylla i luckan mellan det målrelaterade kursbedömningssystemet och det praktiska fältet med en kvalitativ forskningsstudie om lärarerfarenheter från gymnasiets matematikkurser. LÄS MER

 3. 3. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten : reservat eller marknad?

  Författare :Kristina Holmberg; Göran Folkestad; Claes Ericsson; Thorolf Krüger; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; music; aesthetics; instrumental teaching; school; student; teacher; tradition; popular culture; discourse; discoursive psychology; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the education at Swedish community school of music and art. The aim of the study is to investigate how teachers at those schools talk about their own activities, and thereby also to explore, describe and analyse how the teaching is manifested. LÄS MER

 4. 4. Barns musikkomponerande i tradition och förändring

  Författare :Anniqa Lagergren; Claes Ericsson; Anders Nelson; Petter Dyndahl; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Music Education; children; music composition; digital tools; learning; sociocultural perspective; music education; socio-cultural perspective;

  Sammanfattning : This thesis focuses on education at Swedish community music and arts schools and at primary schools. The aim of the study is to contribute to knowledge formation within the field of music education by examining how children make music in an institutional context and how the development of new approaches in teaching and learning affect how children practise music. LÄS MER

 5. 5. Learning to Teach and Teaching to Learn : Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers

  Författare :Pernilla Nilsson; Claes Ericsson; Christopher Clark; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Experience; reflection; PCK; primary science; student teacher; teacher education; Erfarenhet; lärarstudent; lärarutbildning; naturvetenskap; PCK; reflektion; ämnesdidaktisk kunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Lärarutbildning; Lärarstudent; Ämnesdidaktisk kunskap; Social sciences; Socialvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis concerns the process of student teachers´ learning to teach primary science and is based on four studies involving primary science student teachers during their teacher education program. The overall question that the thesis intends to investigate is in which ways student teachers’ learning about teaching can be illustrated and understood in terms of the critical aspects that are experienced within their teaching and learning practices. LÄS MER