Sökning: "doktorsavhandlingar musik"

Visar resultat 6 - 10 av 225 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandlingar musik.

 1. 6. Musisk pedagogik med kunskapande barn : vad Fröbel visste om visan som tolkande medel i barndomens studiedialog

  Författare :Berit Uddén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Music and children; Music; Instruction and study; Fröbel; Friedrich; 1782-1852; Musikpedagogik; Musikundervisning; Barn och musik; Musik; Sång; studier och undervisning; läroplaner; historia; musikundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. Think’st thou to seduce me then? Impersonating female personas in songs by Thomas Campion (1567-1620)

  Författare :Katarina A. Karlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Thomas Campion; lute songs; female personas; gender; same sex desire; musical interpretation; Overbury; artistic research; arrangements for female vocal quartet; English Lute Songs; Female personas in English Lute Songs; Singing and arranging English Lute Songs; Music; Musik;

  Sammanfattning : This dissertation is in the field of Artistic Research in Music Interpretation. It is a study of songs with female personas written by Thomas Campion, investigated through performance practice and a critical reading of historical research carried out on the English Renaissance. LÄS MER

 3. 8. Musik- och kulturskolan i senmoderniteten : reservat eller marknad?

  Författare :Kristina Holmberg; Göran Folkestad; Claes Ericsson; Thorolf Krüger; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; music; aesthetics; instrumental teaching; school; student; teacher; tradition; popular culture; discourse; discoursive psychology; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the education at Swedish community school of music and art. The aim of the study is to investigate how teachers at those schools talk about their own activities, and thereby also to explore, describe and analyse how the teaching is manifested. LÄS MER

 4. 9. Skolmusikalen : om möten, makt och musik i två skolmusikalprojekt i årskurs nio

  Författare :Lorentz Edberg; Per-Olof Erixon; Erik Sigurdson; Monica Lindgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Educational tradition; local community; pedagogical code; recontextualisation; school musical; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The two school musical theatre projects in this case study were carried out in 2011-2012 in Year 9 at two Swedish secondary schools, Annebäckskolan and Bäråskolan, as a part of the subject “Elevens val” (Student’s Elective). The purpose of the study was to analyse how pedagogy, power and control appeared in the projects, based on the following research questions: How can the influence of the local community and leisure discourses on education be understood through the two school musical theatre projects? What pedagogical codes appear in the projects and how do they relate to time and space? What power relations are produced and why? The study was conducted through participatory observations and interviews and dialogues with participating students and teachers. LÄS MER

 5. 10. Mänsklig mekanik och besjälade maskiner : koreografiska perspektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse

  Författare :Åsa Unander-Scharin; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikalisk gestaltning; Music Performance;

  Sammanfattning : Idag kan vi fånga och skapa rörelse på sätt som tidigare inte varit möjligt. I datorn kan kropp, rum, tid och rörelse hanteras som separata element - delar som går att plocka isär och sätta samman på nya sätt. LÄS MER