Sökning: "Adolescents"

Visar resultat 1 - 5 av 751 avhandlingar innehållade ordet Adolescents.

 1. 1. Adolescents' voices mental health, self-esteem, sense of coherence, family functioning and life attitudes in Swedish and Greek adolescents

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Spyridoula Levidioti-Lekkou; Lennart Nygren; Bruno Hägglöf; John Tsiantis; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adolescents; Mental Health; Self-esteem; Sense of Coherence; Family; Life Attitudes; and Crosscultural; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : Background: Several factors have been identified as related to mental health in adolescence, such as competences, behavioural/emotional problems, self-esteem, and sense of coherence. Studies also emphasise the importance of family functioning and cultural factors. LÄS MER

 2. 2. Sexting among adolescents

  Detta är en avhandling från Umeå : Socialt arbete

  Författare :Jonas Burén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sexting; sexuality; adolescents; gender; internet; Bioecological model;

  Sammanfattning : The present thesis aim to examine Swedish adolescents’ experiences with sexting. As adolescents are in the midst of major developmental changes: physical, cognitive, and social ones, and in a period of sexual exploration, understanding of sexting among adolescents is important. LÄS MER

 3. 3. Adolescents' perspectives on mental health, being at risk, and promoting initiatives

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Agneta Tinnfält; Charli Eriksson; Elinor Brunnberg; Bengt Lindström; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; abuse and neglect; adolescent; bioecological model; child public health; children of alcoholics; Convention on the Rights of the Child; school health service; social work; barn i riskzon; barn till alkoholiserade föräldrar; folkhälsa för barn; Konventionen om barnets rättigheter; skolhälsovård; socialt arbete; utvecklingsekologisk modell; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Mental health is a major child public health issue in Sweden. The overall aims of this thesis are to explore girls’ and boys’ perspectives on mental health and on mental health-promoting initiatives, and to deepen the knowledge of disclosure and support for ado-lescents at risk of abuse and neglect. LÄS MER

 4. 4. Chronic stress among adolescents Contributing factors and associations with academic achievement

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Karin Schraml; Aleksander Perski; Katariina Salmela-Aro; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chronic stress; adolescents; academic achievement; sleep; social jetlag; self-esteem; demand-control-support; gender; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : According to recent nationwide surveys there have been dramatic increases in stress and serious stress-related health problems among Swedish adolescents. The aims of the present thesis were to investigate the prevalence of perceived chronic stress among sixteen-year-old adolescents who attended their first year at high-ranking high schools in the Stockholm area, to examine if factors that have been found to be relevant in the development of chronic stress among adults also contribute to chronic stress among adolescents, and to investigate the associations between chronic stress and sleep-related variables and academic achievement. LÄS MER

 5. 5. Alcohol Consumption among Adolescents Psychosocial and Genetic influences

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Erika Comasco; Kent W. Nilsson; Lars Oreland; Rainer Spanagel; [2010]
  Nyckelord :adolescents; alcohol; biomarkers; depression; drinking motives; FAEE; gene environment interaction; interview; OPRM1; PER2; PEth; questionnaire; sleep; Neuroscience; Neurovetenskap;

  Sammanfattning : The present thesis is based on four studies focusing on alcohol consumption among Swedish adolescents, and therewith related psychosocial and genetic factors.One main objective was to study the reasons for drinking alcohol among different population - representative samples of adolescents in order to identify motives for drinking. LÄS MER