Sökning: "relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 5300 avhandlingar innehållade ordet relationship.

 1. 1. Critical Business Episodes : The Criticality of Damage Adjustment Processes in Insurance Relationships

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Gidhagen; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; business-to-business; claim settlement; corporate insurance; critical episode; critical incident; customer relationship; damage adjustment; feeling of security; financial services; insurance; insurance marketing; insurance relationship; intangibility; loss; marketing; professional services; relationship; relationship character; relationship context; relationship development; relationship marketing; relationship quality; service; services marketing; service quality; Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Corporate insurance relationships involve a highly intangible professional service which provides the corporate customer with risk reduction. Insurance services are here defined as being composed of two elements: the delivery of a feeling of security, and, in the event of a loss, the damage adjustment and claim settlement. LÄS MER

 2. 2. Brand relationship management : den varumärkesbyggande processen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Tony Apéria; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brand relationship management; Varumärkesbyggande; Category management; ECR; Varumärkets personlighet; Relationsmarknadsföring; Brand identity prism; Projektiva tekniker; Retailer branding; Kapitalisering; Konsumentdialog; Varumärkesrelationer.; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är (1)att studera hur förändringar i konkurrens och samverkan på en marknad både påverkar användningen av varumärken och dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten; (2)att diskutera hur dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten kan utvecklas för att stärka relationen dem emellan.Den empiriska delen baseras på fem fallstudier. LÄS MER

 3. 3. ZrN based Nanostructured Hard Coatings Structure-Property Relationship

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Phani Kumar Yalamanchili; Magnus Odén; Naureen Ghafoor; Emilio Jiménez-Piqué; Jon Andersson; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Ever since the hard coatings have been introduced, there has been a constant push for better mechanical properties, which motivates for deeper understanding of the microstructure-mechanical properties correlation. The aim of this thesis is to extend the knowledge on how microstructural variation influences the deformation, fracture and wear behavior of ZrN based nanostructured coatings. LÄS MER

 4. 4. Online brand relationship building Asia pacific perspectives

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Peter Steyn; Luleå tekniska universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Online Brand Communications; Consumer Empowerment; Information Technology; Online Brand Relationship Building; Consumer Generated Content; Internet; Bloggers; Business Economics - Business studies; Ekonomi - Företagsekonomi; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Sammanfattning : Information technology is empowering consumers through the availability of information, interactivity of online communication tools, and the connectivity with others. The newly empowered consumer is a co-creator of brand communications and is rapidly developing a sense of co-ownership in brands. LÄS MER

 5. 5. Noncontractual Governance Strategies of Business Angels in the Post-Investment Venture Relationship

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Andreas Fili; KTH.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; business angels; post-investment; relationship; governance; role contingency; mentoring; investor roles; venture; Företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Business angels fulfil an important economic role in society by getting involved in early-stage ventures. This dissertation aspires to advance our knowledge of the governance strategies used by business angels in the venture relationship, based on the idea that the choice of governance strategies depends on the individual venture but is also shaped by the strategies adopted by any business angel network (BAN) the business angel is part of. LÄS MER