Sökning: "relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 5463 avhandlingar innehållade ordet relationship.

 1. 1. Critical Business Episodes : The Criticality of Damage Adjustment Processes in Insurance Relationships

  Författare :Mikael Gidhagen; Bo Edvardsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; business-to-business; claim settlement; corporate insurance; critical episode; critical incident; customer relationship; damage adjustment; feeling of security; financial services; insurance; insurance marketing; insurance relationship; intangibility; loss; marketing; professional services; relationship; relationship character; relationship context; relationship development; relationship marketing; relationship quality; service; services marketing; service quality; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Corporate insurance relationships involve a highly intangible professional service which provides the corporate customer with risk reduction. Insurance services are here defined as being composed of two elements: the delivery of a feeling of security, and, in the event of a loss, the damage adjustment and claim settlement. LÄS MER

 2. 2. Brand relationship management : den varumärkesbyggande processen

  Författare :Tony Apéria; Ingmar Tufvesson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Brand relationship management; Varumärkesbyggande; Category management; ECR; Varumärkets personlighet; Relationsmarknadsföring; Brand identity prism; Projektiva tekniker; Retailer branding; Kapitalisering; Konsumentdialog; Varumärkesrelationer.; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är (1)att studera hur förändringar i konkurrens och samverkan på en marknad både påverkar användningen av varumärken och dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten; (2)att diskutera hur dialogen mellan varumärkesinnehavaren och konsumenten kan utvecklas för att stärka relationen dem emellan.Den empiriska delen baseras på fem fallstudier. LÄS MER

 3. 3. ZrN based Nanostructured Hard Coatings : Structure-Property Relationship

  Författare :Phani Kumar Yalamanchili; Magnus Odén; Naureen Ghafoor; Emilio Jiménez-Piqué; Jon Andersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ever since the hard coatings have been introduced, there has been a constant push for better mechanical properties, which motivates for deeper understanding of the microstructure-mechanical properties correlation. The aim of this thesis is to extend the knowledge on how microstructural variation influences the deformation, fracture and wear behavior of ZrN based nanostructured coatings. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter till kompetensutveckling : ett individperspektiv på relationen människa - organisation : en studie av individer i reklam- och revisionsföretag

  Författare :Monica Lindgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commitment; competence development; knowledge-intensive firms; individual perspective; individual values; intersubjective interpretation; relationship; subjective interpretation; organisational values;

  Sammanfattning : This study deals with individual possibilities for competence development in knowledge-intensive firms, especially advertising and audit firms. The study has an individual perspective which means that the organization is analyzed as subjective perception of indivi­duals. LÄS MER

 5. 5. Online brand relationship building : Asia pacific perspectives

  Författare :Peter Steyn; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Online Brand Communications; Consumer Empowerment; Information Technology; Online Brand Relationship Building; Consumer Generated Content; Internet; Bloggers; Business Economics - Business studies; Ekonomi - Företagsekonomi; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Sammanfattning : Information technology is empowering consumers through the availability of information, interactivity of online communication tools, and the connectivity with others. The newly empowered consumer is a co-creator of brand communications and is rapidly developing a sense of co-ownership in brands. LÄS MER