Sökning: "meaning"

Visar resultat 1 - 5 av 2631 avhandlingar innehållade ordet meaning.

 1. 1. Kroppens mening : Studier i psykosomatiska lösningar

  Författare :Britt W. Bragée; Gunnar Karlsson; Jennifer Bullington; Maria Nyström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; psychosomatics; psychosomatic breakdown; phenomenology; lived body; body-meaning; burnout; stress; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Stress-related diagnoses such as ‘burnout’ are a growing and alarming social trend, which affect more and more young people, especially women. These diagnoses are expressions of ‘psychosomatic conditions’ in our contemporary society. LÄS MER

 2. 2. Making Mobile Meaning : expectations and experiences of mobile computing usefulness in construction site management practice

  Författare :Alexander Löfgren; Örjan Wikforss; Ola Henfridsson; KTH; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mobile computing; Construction site management practice; ICT development; Usefulness; User acceptance; Learning; Meaning; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : During the last decade, anticipated and realized benefits of mobile and wireless information and communication technology (ICT) for different business purposes have been widely explored and evaluated. Also, the significance of ‘user acceptance’ mechanisms through ‘perceived usefulness’ of ICT applications has gained broad recognition among business organizations in developing and adopting new ICT capabilities. LÄS MER

 3. 3. Quantifying Meaning

  Författare :Amaru Cuba Gyllensten; Anders Holst; Hinrich Schütze; KTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datalogi; Computer Science;

  Sammanfattning : Distributionella semantikmodeller är en klass av maskininlärningsmodeller med syfte att konstruera representationer som fångar semantik, i.e. mening, av objekt som bär mening på ett datadrivet sätt. LÄS MER

 4. 4. Meaning and argument : a theory of meaning centred on immediate argumental role

  Författare :Cesare Cozzo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande samtal : En studie om barns meningsskapande med fokus på processer och innehåll relaterat till förskolans praktik

  Författare :Ann-Charlott Wank; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; communication; interaction; meaning-making; preschool; sociocultural perspective; transaction;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to the knowledge of children’s meaning-making by focusing on processes and content in preschool practice. Meaning-making is understood as a situated process that emerges in the mutual interplay of a child’s previous and current experiences and the preschool practice in which the child participates and acts. LÄS MER