Sökning: "doktorsavhandlingar musik"

Visar resultat 11 - 15 av 225 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandlingar musik.

 1. 11. ”Liksom ett annat uppdrag” : iscensättning av social rättvisa i musikundervisningens retorik och praktik

  Författare :Anna-Karin Kuuse; Monica Lindgren; Eva Skåreus; Eva Saether; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music education; school; social justice; music sociology; social constructionism; musical agency; affective discursive practice; educational work; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to identify, describe, and problematize constructions of social justice in Swedish music education. The thesis has an ethnographic design, and presents four empirical studies. LÄS MER

 2. 12. "...världens skridskotystnad före Bach" : historiskt informerad uppförandepraxis ur ett kontextuellt musikontologiskt perspektiv, belyst genom en fallstudie av Sonat i E-dur, BWV 1035, av J S Bach

  Författare :Lena Weman Ericsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historically informed performance practice; contextual musical ontology; Johann Sebastian Bach; BWV 1035; authenticity; socio‐cultural context; social constructionism; musical work; intention; interpretation; flute; sonata; Aesthetic subjects - Music; historiskt informerad uppförandepraxis; kontextuell musikontologi; Johann Sebastian Bach; BWV 1035; flöjt; musikverk; interpretation; socio-kulturell kontext; socialkonstruktionism; Estetiska ämnen - Musikvetenskap; Music Performance; Musikalisk gestaltning;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to explore the so-called historically informed performance movement, which also is my own musical performance tradition, from a general perspective grounded in musical philosophy. The discussions concerning this performance tradition have been dominated by different subjects, such as musical works, authenticity, intention and interpretation. LÄS MER

 3. 13. Sång inom populärmusikgenrer

  Författare :Daniel Borch; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikalisk gestaltning; Musical Performance;

  Sammanfattning : This dissertation consists of five parts dealing with three areas; voice science, voice pedagogics and musical expression. The ultimate aim was to use the scientific analyzes of my vocal expression as a complement to a vocal teaching method that is applicable for the vocal ideals used in the popular music genres, considering also current scientific knowledge in the areas of physiology, acoustics and rehabilitation. LÄS MER

 4. 14. Can you hear what they´re playing? : a study of strategies among ear players in rock music

  Författare :KG Johansson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Musikpedagogik; Music Education; Music Performance; Musikalisk gestaltning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and explain strategies used by ear players to hear and play chord progressions when playing unfamiliar rock songs. To this end, three rock songs were written and recorded especially for the study. LÄS MER

 5. 15. Meningserbjudanden och val : en studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet

  Författare :Annika Falthin; Cecilia Hultberg Kärnefelt; Tore West; Johan Söderman; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music; teaching; musical interaction; meaning making; semiotic resources; transmodality; dialogue;

  Sammanfattning : AbstractAffordance and choice: performing music in lower secondary schoolThe purpose of this study is to elucidate affordances and meaning-making processes where students in Compulsory lower secondary education learn to play music together in music class. The data consists of a series of observed music lessons, performances and stimulated recall interviews in two 8th form classes, video recorded in the course of one term. LÄS MER