Sökning: "musiketnologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet musiketnologi.

 1. 1. Musiklandskap : musik och kulturpolitik i Dalarna

  Författare :Daniel Fredriksson; Alf Arvidsson; Lars Kaijser; Jonas Bjälesjö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; music; cultural policy; Dalarna; musical worlds; region; ethnomusicology; genre hierarchy; quality; the cultural cooperation model; musik; kulturpolitik; musikvärld; region; musiketnologi; genrehierarkier; samverkan; kvalitet; kultursamverkansmodellen; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how conditions for music-making can be developed, maintained and challenged through government support processes in the Swedish region Dalarna. The research questions focus on the ways music, policy and governance relate to each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in these relations, and the agency and meaning of place. LÄS MER

 2. 2. Magical flutes : music culture and music groups in a changing Bolivia

  Författare :Sari Pekkola; University of Lund; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Musiketnologi; Musikgrupper; Bolivia; Sociology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den ofrivilliga lyssnaren - möten med butiksmusik

  Författare :Olle Stenbäck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Etnologi; Musiketnologi; Butiksmusik; Muzak; Affekt; Lyssnarperspektiv; Konsumentroller; Etnografi; Lyssnande; Ljudlandskap; Affektiva nätverk; Marknadsföring; Kulturanalys; Upplevelseekonomi; Fenomenologi; Soundscape;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to explore potential customer’s encounters with the phenomena of in-store music. The area chosen for the study is the core shopping district of Gothenburg, Sweden, known as Inom Vallgraven (“within the moat”). LÄS MER

 4. 4. Ordet blev sång : liturgisk sång i katolska kloster 2005-2007

  Författare :Karin Strinnholm Lagergren; Lars Lillielstam; Dan Lundberg; Sweden University of Gothenburg; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Gregoriansk sång; Andra Vatikankonciliet; Liturgisk sång; Solesmes; Musiketnologi; Birgittiner; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : The intention of this dissertation is to study the musical praxis and associated conceptions in Catholic monasteries during the early 21st century. The dissertation will analyse the musical life in approximately 20 Catholic monasteries with an emphasis on Gregorian chant. LÄS MER

 5. 5. Att gestalta ett ursprung : en musiketnologisk undersökning av dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm

  Författare :Owe Ronström; Barbro Klein; Jan Ling; Högskolan på Gotland; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnology music dance ethnomusicology ethnicity identity Yugoslavs Stockholm performance studies folklore; etnologi musik dans musiketnolog etnicitet identitet jugoslaver Stockholm performance studies folklore; Ethnology; Etnologi; Music; Musikvetenskap; Ethnology; Etnologi; Jugoslavisk folkmusik; Folkdans-- Jugoslavisk -- Sverige -- 1980-talet; Folklore-- Jugoslavisk -- Sverige -- 1980-talet; Musiketnologi-- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER