Sökning: "kulturpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet kulturpolitik.

 1. 1. Kulturpolitik Formeringen av en modern kategori

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :My Klockar Linder; Peter Josephson; Torbjörn Gustafsson Chorell; Johan Östling; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; formation process; historical category; assemblage; history of the present; historicise; governmentality; history of language usage; knowledge production; the Culture Council; Sweden; 1900s; kulturpolitik; kategoriformering; historisk kategori; ansamlingsarbete; historisera; governmentality; språkbruk; kunskapsproduktion; utredningen Kulturrådet; Sverige; 1900-tal; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the formation of Swedish cultural policy in the twentieth century and the emergence of a modern concept of cultural policy. The aim is to historicise this concept by opening up the process through which it was established. LÄS MER

 2. 2. Musiklandskap musik och kulturpolitik i Dalarna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Daniel Fredriksson; Alf Arvidsson; Lars Kaijser; Jonas Bjälesjö; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; music; cultural policy; Dalarna; musical worlds; region; ethnomusicology; genre hierarchy; quality; the cultural cooperation model; musik; kulturpolitik; musikvärld; region; musiketnologi; genrehierarkier; samverkan; kvalitet; kultursamverkansmodellen; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how conditions for music-making can be developed, maintained and challenged through government support processes in the Swedish region Dalarna. The research questions focus on the ways music, policy and governance relate to each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in these relations, and the agency and meaning of place. LÄS MER

 3. 3. Vad är kulturpolitik? en fråga om retorik

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Rolf Hugoson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural Policy; Rhetoric; Politics and the Arts; Art of Politics; Politi¬cal Judgement; Aesthetic Judgement; Political Imagination; Invention of Rules; Mannerism;

  Sammanfattning : This study focuses on the rhetorical and political conditions for answering the question 'what is kulturpolitik?'. The most common translation of kulturpolitik is 'cultural policy', but 'cultural politics' is an alternative - perhaps policies must al­ways involve broader notions of politics. LÄS MER

 4. 4. En chimär av endräkt. Ideologiska dimensioner i kommunal kulturpolitik. An Illusion of Consensus. Ideological Dimensions of Cultural Politics in Local Government

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :David Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ideologi; kommuner; kulturpolitik; demokrati; politiker; värderingar; representation; partier; demokratiska institutioner; Sverige;

  Sammanfattning : There is a common misconception about local government politics that for some reason it is supposed to be less ideological than national or international politics. But if by “ideo¬logical” we mean “based on values” there is no way that any act or field of politics could be deemed less ideological than another. LÄS MER

 5. 5. Nationalising Culture The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tobias Harding; Erling Bjurström; Svante Beckman; Per Mangset; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; Sweden; nation-state; imagined communities; neo-institutionalism; path dependency; separation of church and state; universal values; particular values; ethnic nations; state-framed nations; kulturpolitik; Sverige; nationalstat; föreställd gemenskap; nyinstitutionalism; stigberoende; kyrka-stat-frågan; universella värden; partikulära värden; etnisk nationsuppfattning; statsinramad nationsuppfattning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : By comparative analysis of Swedish cultural policy (including art policy, heritage policy and Church policy) during the Riksdag periods of 1970-73, 1991-94, 1994-98 and 1998-2002 the relationship between cultural policy and the concept of the nation as a homogenous cultural community (defined by either an ethnic or a state-framed concept) is explored. Neoinstitutional analysis of cultural policy as an organisational field is combined with analysis of how the nation is conceived as an imagined community, and what values it strives to uphold to show how these values and concepts are institutionalised in its cultural policy and how this supports the legitimacy of the State as a nation-state. LÄS MER