Sökning: "kulturpolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet kulturpolitik.

 1. 1. Kulturpolitik Formeringen av en modern kategori

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :My Klockar Linder; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; formation process; historical category; assemblage; history of the present; historicise; governmentality; history of language usage; knowledge production; the Culture Council; Sweden; 1900s; kulturpolitik; kategoriformering; historisk kategori; ansamlingsarbete; historisera; governmentality; språkbruk; kunskapsproduktion; utredningen Kulturrådet; Sverige; 1900-tal; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the formation of Swedish cultural policy in the twentieth century and the emergence of a modern concept of cultural policy. The aim is to historicise this concept by opening up the process through which it was established. LÄS MER

 2. 2. Musiklandskap musik och kulturpolitik i Dalarna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Daniel Fredriksson; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; music; cultural policy; Dalarna; musical worlds; region; ethnomusicology; genre hierarchy; quality; the cultural cooperation model; musik; kulturpolitik; musikvärld; region; musiketnologi; genrehierarkier; samverkan; kvalitet; kultursamverkansmodellen; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how conditions for music-making can be developed, maintained and challenged through government support processes in the Swedish region Dalarna. The research questions focus on the ways music, policy and governance relate to each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in these relations, and the agency and meaning of place. LÄS MER

 3. 3. Vad är kulturpolitik? en fråga om retorik

  Detta är en avhandling från Umeå : Universitet

  Författare :Rolf Hugoson; Umeå universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural Policy; Rhetoric; Politics and the Arts; Art of Politics; Politi¬cal Judgement; Aesthetic Judgement; Political Imagination; Invention of Rules; Mannerism;

  Sammanfattning : This study focuses on the rhetorical and political conditions for answering the question 'what is kulturpolitik?'. The most common translation of kulturpolitik is 'cultural policy', but 'cultural politics' is an alternative - perhaps policies must al­ways involve broader notions of politics. LÄS MER

 4. 4. En chimär av endräkt. Ideologiska dimensioner i kommunal kulturpolitik. An Illusion of Consensus. Ideological Dimensions of Cultural Politics in Local Government

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :David Karlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ideologi; kommuner; kulturpolitik; demokrati; politiker; värderingar; representation; partier; demokratiska institutioner; Sverige;

  Sammanfattning : There is a common misconception about local government politics that for some reason it is supposed to be less ideological than national or international politics. But if by “ideo¬logical” we mean “based on values” there is no way that any act or field of politics could be deemed less ideological than another. LÄS MER

 5. 5. Mellan akademi och kulturpolitik Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906–1945

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Andreas Åkerlund; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; University History; History of Education; Sweden; Germany; Weimar Republic; National Socialism; 1906–1945; Lecturer; Lectureships; Academic Mobility; Public Diplomacy; International Exchange; Cultural Exchange; Scientific Exchange; International Relations; Swedish-German Relations; Language Teaching; World War II; Foreign Policy; Cultural Policy; Swedishness Abroad.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; Historia; History;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the establishment and development of lectureships in the Swedish language in German universities during the first half of the 20th century. Building on earlier research about the role of language teaching abroad for public diplomacy, the study sees the lecturer as a part of both the the academic and political fields in Germany and Sweden. LÄS MER