Sökning: "relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 548 avhandlingar innehållade ordet relationer.

 1. 1. Sociala relationer orsaker till "onda förhållanden" samt myndighetsåtgärder och sociologisk metod

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ingalill Eriksson; Umeå universitet.; [1977]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Relationer som arbete : förutsättningar för omsorgsfulla möten i hemtjänsten

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Wanja Astvik; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omsorgspersonal; arbete och arbetsmarknad; Social hemtjänst; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Relationer i skolan en studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9

  Detta är en avhandling från ACTA: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ann-Sofie Holm; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; könsroller; genusaspekter; ungdomar; högstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Maria Bogren; Mittuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt kapital; relationer; tillit; företagande kvinnor; utvecklingsprogram; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Kvinnors företag ses som en resurs i regioners och länders utveckling. Tidigare forsk­­­ning har dock visat att kvinnors företag inte växer i lika stor utsträckning som mäns företag. LÄS MER

 5. 5. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; Örebro universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER