Sökning: "relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 630 avhandlingar innehållade ordet relationer.

 1. 1. Sociala relationer : orsaker till "onda förhållanden" samt myndighetsåtgärder och sociologisk metod

  Författare :Ingalill Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Active and healthy ageing in Europe : significance of social relationships

  Författare :Septi Kurnia Lestari; Nawi Ng; Xavier de Luna; Malin Eriksson; Mikael Rostila; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; older population; ageing; social relationships; social support; social participation; social contact; quality of life; frailty; panel data; latent class analysis; growth model; multilevel logistic regression; pandemic; Europe; SHARE; äldre befolkning; åldrande; sociala relationer; socialt stöd; socialt deltagande; sociala kontakter; livskvalitet; åldersskörhet; paneldata; latent klassanalys; tillväxtmodell; flernivålogistisk regression; pandemi; Europa; SHARE; epidemiologi; Epidemiology; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Background: Social relationships have important roles in achieving active and healthy ageing. Social relationships are dynamic across the life course. A myriad of contextual and individual (e.g. LÄS MER

 3. 3. Relationer som arbete : förutsättningar för omsorgsfulla möten i hemtjänsten

  Författare :Wanja Astvik; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omsorgspersonal; arbete och arbetsmarknad; Social hemtjänst; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Relationer i skolan : en studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9

  Författare :Ann-Sofie Holm; Högskolan i Borås; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; könsroller; genusaspekter; ungdomar; högstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Så görs etnicitet : äldreomsorgspersonal resonerar om etniska relationer

  Författare :Linda Lill; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elderly care; doing ethnicity; care; representations; identity; ethnic relations; race theory; ethnicity; gender theory; subject positions;

  Sammanfattning : This text deals with the concept of ethnic relations in elderly care and the created meanings of ethnicity. A study is carried out through group discussions for elderly care staff and constitutes the empirical material. LÄS MER