Sökning: "relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 594 avhandlingar innehållade ordet relationer.

 1. 1. Sociala relationer orsaker till "onda förhållanden" samt myndighetsåtgärder och sociologisk metod

  Författare :Ingalill Eriksson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Relationer som arbete : förutsättningar för omsorgsfulla möten i hemtjänsten

  Detta är en avhandling från Stockholm : : Arbetslivsinstitutet

  Författare :Wanja Astvik; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omsorgspersonal; arbete och arbetsmarknad; Social hemtjänst; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Relationer i skolan en studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9

  Detta är en avhandling från ACTA: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ann-Sofie Holm; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; könsroller; genusaspekter; ungdomar; högstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Så görs etnicitet : äldreomsorgspersonal resonerar om etniska relationer

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Linda Lill; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Maria Bogren; Yvonne von Friedrichs; Anders Söderholm; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt kapital; relationer; tillit; företagande kvinnor; utvecklingsprogram; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Kvinnors företag ses som en resurs i regioners och länders utveckling. Tidigare forsk­­­ning har dock visat att kvinnors företag inte växer i lika stor utsträckning som mäns företag. LÄS MER