Sökning: "relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 570 avhandlingar innehållade ordet relationer.

 1. 1. Sociala relationer : orsaker till "onda förhållanden" samt myndighetsåtgärder och sociologisk metod

  Författare :Ingalill Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Relationer som arbete : förutsättningar för omsorgsfulla möten i hemtjänsten

  Författare :Wanja Astvik; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Omsorgspersonal; arbete och arbetsmarknad; Social hemtjänst; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Relationer i skolan : en studie av femininiteter och maskuliniteter i år 9

  Författare :Ann-Sofie Holm; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; könsroller; genusaspekter; ungdomar; högstadiet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Så görs etnicitet : äldreomsorgspersonal resonerar om etniska relationer

  Författare :Linda Lill; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elderly care; doing ethnicity; care; representations; identity; ethnic relations; race theory; ethnicity; gender theory; subject positions;

  Sammanfattning : This text deals with the concept of ethnic relations in elderly care and the created meanings of ethnicity. A study is carried out through group discussions for elderly care staff and constitutes the empirical material. LÄS MER

 5. 5. Socialt kapital - relationer och tillit - för utveckling av kvinnors företagande

  Författare :Maria Bogren; Yvonne von Friedrichs; Anders Söderholm; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt kapital; relationer; tillit; företagande kvinnor; utvecklingsprogram; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Kvinnors företag ses som en resurs i regioners och länders utveckling. Tidigare forsk­­­ning har dock visat att kvinnors företag inte växer i lika stor utsträckning som mäns företag. LÄS MER