Sökning: "Maria Westvall"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Maria Westvall.

 1. 1. Webs of Musical Significance : A study of student-teachers' musical socialisation in Ireland and Sweden

  Författare :Maria Westvall; Patricia Flynn; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; musical socialisation; stores of experiences; student-teachers; social representations; web of significance; Ireland - Sweden; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 3. 3. Kropp, görande och varande i musik : en fenomenologisk studie

  Författare :Johanna Österling Brunström; Øivind Varkøy; Maria Westvall; Sven-Erik Holgersen; Gro Trondalen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; body and music; phenomenology; aesthetics; emotional and existential experience; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore bodily anchored dimensions of meaning in relation to four different musical contexts. How does the body take hold of the music? How does the music take hold of the body? These questions intersect each other through providing different entry points, which aims to illuminate this phenomenon from different perspectives. LÄS MER