Sökning: "Sture Brändström"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Sture Brändström.

 1. 1. Två musikpedagogiska fält : en studie om kommunal musikskola och musiklärarutbildning

  Författare :Sture Brändström; Christer Wiklund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music education; music pedagogy; music instruction; ethnomu-sicology; music sociology; music teacher education; Musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The thesis consists of two parts. One is directed towards municipal music schools, and one deals with music teacher education at university level. The purpose was to investigate the recruitment to these two educations, and to describe and explain how different student groups perceived and used their education. LÄS MER

 2. 2. Music from the Backyard : Hagström's Music Education

  Författare :Ketil Thorgersen; Sture Brändström; Ronny Lindeborg; Gunnar Ternhag; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hagström; music education; pragmatism; educational history; Hagström; musikpedagogik; pragmatism; utbildningshistoria; Music education; Musikpedagogik; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Musik oss emellan : identitetsdimensioner i ungdomars musikaliska deltagande

  Författare :Annika Danielsson; Sture Brändström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Adolescents; daily life; everyday life; identity; music education; musicking; teenagers; use of music; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : This thesis considers ordinary Swedish teenagers and their everyday use of,and views on, music. The aim of the study is to analyse the relationship between identity and adolescents’ use of music in their daily lives. LÄS MER

 4. 4. Systematisk analys och lösning av pianistiskt tekniska problem : instuderingsmodell tillämpad på F. Chopins etyder op. 25

  Författare :Helene Eriksson; Börje Stålhammar; Sture Brändström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Chopin s etudes; model; pianistic technique; practice; system; systems analysis; systems theory; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The problem-area studied in the present thesis concerns pianistic technique, with special reference to the possibilities of enhancing the efficiency of pianistic practice and increasing the awareness of chosen strategies of practice. The main aim of the thesis was to develop, on the basis of literature and praxis, a model for the systematic analysis and solution of problems of pianistic technique, as a tool to realize musical intentions. LÄS MER

 5. 5. Berättelsen under deras fötter : fem musiklärares livshistorier

  Författare :Eva Georgii-Hemming; Börje Stålhammar; Sture Brändström; Even Ruud; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Narrative; Music Education; Music as Experience; Life History; Hermeneutics; Musikvetenskap; Musikundervisning; musiklärare; gymnasieskolan; estetisk verksamhet; Hermeneutik; Livshistorisk forskning; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The dissertation concerns five music teachers who teach on the course Artistic Activity at upper secondary school and the main aim is to acquire an understanding of the teachers’ views of the core subject Music. A further aim is to describe the five teachers' personal experiences of music in various social, educational and musical contexts, and how these experiences affect their teaching. LÄS MER