Sökning: "kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 232 avhandlingar innehållade ordet kompetens.

 1. 1. Organisatorisk kompetens : organisatorisk kompetens och inlärning vid IT-satsningar i tre sjukvårdsorganisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Jurek Millak; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Business Administration; företagsekonomi; Organisational competence; organisational learning; core competence; peripheral competence; organisational awareness; information technology IT ; visible and invisible dimensions of organisational competence;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is to analyse and to create an understanding of the phenomenon of organisational competence in conjunction with the introduction of information technology (IT) or other competence raising measures where IT plays an important part. Comparative case studies have been chosen as the method and three different organisations have been investigated. LÄS MER

 2. 2. Upplevd kompetens en fenomenologisk studie av ungdomars upplevelser av sin egen kompetens i skolarbetet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Maj-Lis Hörnqvist; Luleå tekniska universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to understand young people’s experience of their own competence in schoolwork. The point of departure of the study has been a phenomenological perspective based on the lifeworld. A review of the research performed in the field of self-perceptions has been carried out. LÄS MER

 3. 3. "Kan man särskilja kompetens från personlighet?" En genusvetenskaplig studie av kompetens och ideal i fyra IKT-forskningsorganisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Fredrik Sjögren; Luleå tekniska universitet.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Genus; Kompetens; Teknik; Norm; Forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Genus och teknik; Gender and Technology; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe how ideals and competence in four ICT-research organisations can be understood from a gender perspective. The four organisations are the Swedish Institute of Computer Science (SICS), Interactive Institute, SICS Center for Networked Systems, and Mobile Life VINN Excellence centre (Mobile Life). LÄS MER

 4. 4. Verksamhetschefens etiska kompetens Om identifiering och hantering av intressekonflikter i hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Erica Falkenström; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethical competence; conflicts of interest; health care management; emotions; practical wisdom; organizational learning; purposive instrumental rationality; value belief-oriented rationality; Etisk kompetens; intressekonflikter; verksamhetschefer; hälso- och sjukvård; emotioner; praktisk visdom; organisatoriskt lärande; målrationalitet; värderationalitet; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : While research concerning ethical competence in medical practice is frequent, ethical competence in health care management is less often studied. This thesis focuses ethical competence and its preconditions, particularly with regard to health care managers’ identification and handling conflicts of interest. LÄS MER

 5. 5. Historieundervisning och interkulturell kompetens

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria Johansson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History teaching; historical learning; history education; intercultural competence; intercultural education; upper secondary school; object of learning; historical narrative; historieundervisning; interkulturell kompetens; historiskt lärande; interkulturell utbildning; historiemedvetande; gymnasiet; klassrumsstudie; lärandeobjekt; lärandemål; historisk berättelse; narrativ; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : AbstractTitle: History teaching and intercultural competenceThis study takes as its starting point the relationship between the multicultural and globalised society and history as a school subject, and explores it theoretically as well as empirically. Intercultural historical competence, which is the main theoretical and analytical concept of the study, is developed from theories of narrative competence and theories of intercultural competence, and is positioned in the intersection between the two. LÄS MER