Sökning: "kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 262 avhandlingar innehållade ordet kompetens.

 1. 1. Organisatorisk kompetens : Organisatorisk kompetens och inlärning vid IT-satsningar i tre sjukvårdsorganisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Jurek Millak; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Organisatorisk kompetens : organisatorisk kompetens och inlärning vid IT-satsningar i tre sjukvårdsorganisationer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Jurek Millak; Magnus Söderström; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisational competence; organisational learning; core competence; peripheral competence; organisational awareness; information technology IT ; visible and invisible dimensions of organisational competence; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is to analyse and to create an understanding of the phenomenon of organisational competence in conjunction with the introduction of information technology (IT) or other competence raising measures where IT plays an important part. Comparative case studies have been chosen as the method and three different organisations have been investigated. LÄS MER

 3. 3. Upplevd kompetens en fenomenologisk studie av ungdomars upplevelser av sin egen kompetens i skolarbetet

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Maj-Lis Hörnqvist; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to understand young people’s experience of their own competence in schoolwork. The point of departure of the study has been a phenomenological perspective based on the lifeworld. A review of the research performed in the field of self-perceptions has been carried out. LÄS MER

 4. 4. "Kan man särskilja kompetens från personlighet?" En genusvetenskaplig studie av kompetens och ideal i fyra IKT-forskningsorganisationer

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Fredrik Sjögren; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interdisciplinary research areas - Gender; Genus; Kompetens; Teknik; Norm; Forskning; Tvärvetenskapliga forskningsområden - Genus; Genus och teknik; Gender and Technology; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe how ideals and competence in four ICT-research organisations can be understood from a gender perspective. The four organisations are the Swedish Institute of Computer Science (SICS), Interactive Institute, SICS Center for Networked Systems, and Mobile Life VINN Excellence centre (Mobile Life). LÄS MER

 5. 5. Verksamhetschefens etiska kompetens Om identifiering och hantering av intressekonflikter i hälso- och sjukvården

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Erica Falkenström; Jon Ohlsson; T Anna Höglund; Håkan Thorsén; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethical competence; conflicts of interest; health care management; emotions; practical wisdom; organizational learning; purposive instrumental rationality; value belief-oriented rationality; Etisk kompetens; intressekonflikter; verksamhetschefer; hälso- och sjukvård; emotioner; praktisk visdom; organisatoriskt lärande; målrationalitet; värderationalitet; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : While research concerning ethical competence in medical practice is frequent, ethical competence in health care management is less often studied. This thesis focuses ethical competence and its preconditions, particularly with regard to health care managers’ identification and handling conflicts of interest. LÄS MER