Sökning: "Secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 870 avhandlingar innehållade orden Secondary school.

 1. 1. School journeys ideas and practices of new education in Portugal (1890-1960)

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Inês Félix; Anna Larsson; Björn Norlin; Daniel Tröhler; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school journeys; educational modernity; ‘Reason’ of schooling; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : In this dissertation I examine school journeys in secondary education in Portugal between 1890 and 1960, focusing on State regulation, educational ideas and school practice. By bringing together the various parts of a broader discourse on a way of thinking and making schooling, I look at how this active method was regulated, argued and reportedly undertaken with a twofold aim: to expand the knowledge on the history of school journeys, and to contribute to the research on the ideas and practices of educational modernity. LÄS MER

 2. 2. Parental involvement in school What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Laid Bouakaz; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; minority parents; multi-ethnic school; multicultural; parental involvement; urban school;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att förvärva kunskap om vad som främjar respektive vad som hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 belägen i ett invandrartät område, samt nå en bättre förståelse av hur föräldrar med arabisk bakgrund och lärare ser på föräldrasamverkan i skolan. Ett ytterligare och besläktat syfte är att bättre förstå hur dessa föräldrar kan stödjas på ett sätt som möjliggör för dem att öka sin upplevelse av medverkan i den skola som deras barn går i. LÄS MER

 3. 3. Mathematics in the Swedish Upper Secondary School Electricity Program A study of teacher knowledge

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lena Aretorn; Manya Raman Sundström; Tomas Bergqvist; Ola Helenius; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; teacher knowledge; electricity education; upper secondary school; vocational education; Swedish secondary school; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Mathematical knowledge is often a prerequisite for students at Swedish upper secondary vocational programs to be able to study vocational courses, for example electricity courses in the Electricity Program. Electricity Program students study mathematics in their electricity courses as well as in their mathematics course. LÄS MER

 4. 4. Internal capacities for school improvement Principals' views in Swedish secondary schools

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogik

  Författare :Conny Björkman; Anders Olofsson; Olof Johansson; Kauko Hämäläinen; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school improvement; successful schools; capacity building; internal capacities; collaboration forms; staff development; leadership; principals´ views; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe and analyse principals´ views of collaboration forms, staff development and leadership, as critical internal capacities for school improvement, in five more successful and four less successful Swedish secondary schools, and compare the qualitative similarities and/or differences in the principals´ views at the level of schools. A successful school is understood to be a school where pupils accomplish both the academic objectives and the social/civic objectives in the National Curriculum. LÄS MER

 5. 5. Gymnasielärare - perspektiv på lärares arbete och yrkesutveckling vid millennieskiftet

  Detta är en avhandling från Umeå : Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

  Författare :Ulf Lundström; Lisbeth Lundahl; Per-Olof Erixon; Sverker Lindblad; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching profession; upper secondary teachers; change; school reform; professional development; school development; frame factors; school governance; school policy; trade union; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to knowledge about how the work and profession of upper secondary school teachers is understood and shaped by the teachers in the beginning of the 21st century, and to relate that understanding of work and professional development to the strivings of the teachers’ trade unions and the state. With the implementation of an innovation as a starting point, the teachers’ narratives also described their work in a broader sense. LÄS MER