Sökning: "competence"

Visar resultat 1 - 5 av 1135 avhandlingar innehållade ordet competence.

 1. 1. Organisatorisk kompetens : organisatorisk kompetens och inlärning vid IT-satsningar i tre sjukvårdsorganisationer

  Författare :Jurek Millak; Magnus Söderström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organisational competence; organisational learning; core competence; peripheral competence; organisational awareness; information technology IT ; visible and invisible dimensions of organisational competence; Business Administration; företagsekonomi; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is to analyse and to create an understanding of the phenomenon of organisational competence in conjunction with the introduction of information technology (IT) or other competence raising measures where IT plays an important part. Comparative case studies have been chosen as the method and three different organisations have been investigated. LÄS MER

 2. 2. The ambulance nurse : Aspects on competence and education

  Författare :Jonas Wihlborg; Birgitta Wireklint Sundström; Lund University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ambulance nurse; ambulance care; Competence; professional competence; competence development; specialist nursing education; curriculum development;

  Sammanfattning : The knowledge area of ambulance nurses’ competence represents a relatively new research area that cannot be regarded as having been fully explored and described by existing research. There is uncertainty regarding the required competence for ambulance nurses as well as the professional role of the ambulance nurse in ambulance care. LÄS MER

 3. 3. Competence Systems

  Författare :Rikard Lindgren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Competence systems; design; adoption; knowledge work; knowledge work;

  Sammanfattning : Today, more and more organizations rely upon the competencies of their staffs. This increasing reliance on competence has triggered many organizations to implement competence systems in order to support staff allocation and competence development. LÄS MER

 4. 4. Rethinking Competence : On Performing Digital Transformation

  Författare :Charlotte Arghavan Shahlaei; Ulrika Lundh Snis; Dick Stenmark; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Digital competence; digital transformation; digital platforms; Neo-Sociotechnical Systems approach; process view; autonomous drive engineering; digital communication.; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

  Sammanfattning : Nya fenomen växer fram i takt med att vi införlivar digitala tekniker på arbetsplatsen. Den digitala omvandlingen undersöks här främst i betydelsen av att omvandla affärsmodeller för att skapa konkurrensfördelar. Men det är inte bara den affärsmässiga sidan av den digitala omvandlingen som är viktig. LÄS MER

 5. 5. Mötesplats skolutveckling : Om hur samverkan med forskare kan bidra till att utveckla pedagogers kompetens att bedriva utvecklingsarbete

  Författare :Yvonne Lindholm; Tom Hagström; Jon Ohlsson; Eva Ellström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school development; adult learning; competence development; teacher competence; action research; research-circles; reflection; communicative competence; action competence; development competence; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main aim of this thesis is to illuminate how researchers might provide support to the improvement of educators' competence, in a school development context. The thesis also sheds light on conditions and obstacles for such development. LÄS MER