Sökning: "cultural policy"

Visar resultat 1 - 5 av 302 avhandlingar innehållade orden cultural policy.

 1. 1. Constructing Soviet Cultural Policy Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER

 2. 2. Constructing Soviet Cultural Policy : Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Egle Rindzeviciute; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Nationalising Culture The Reorganisation of National Culture in Swedish Cultural Policy 1970–2002

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tobias Harding; Erling Bjurström; Svante Beckman; Per Mangset; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural policy; Sweden; nation-state; imagined communities; neo-institutionalism; path dependency; separation of church and state; universal values; particular values; ethnic nations; state-framed nations; kulturpolitik; Sverige; nationalstat; föreställd gemenskap; nyinstitutionalism; stigberoende; kyrka-stat-frågan; universella värden; partikulära värden; etnisk nationsuppfattning; statsinramad nationsuppfattning; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion;

  Sammanfattning : By comparative analysis of Swedish cultural policy (including art policy, heritage policy and Church policy) during the Riksdag periods of 1970-73, 1991-94, 1994-98 and 1998-2002 the relationship between cultural policy and the concept of the nation as a homogenous cultural community (defined by either an ethnic or a state-framed concept) is explored. Neoinstitutional analysis of cultural policy as an organisational field is combined with analysis of how the nation is conceived as an imagined community, and what values it strives to uphold to show how these values and concepts are institutionalised in its cultural policy and how this supports the legitimacy of the State as a nation-state. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av kvalitet en studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975-2009

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås

  Författare :Linnéa Lindsköld; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; support scheme for literature; literature policy; quality; legitimacy; discourse; library and information science; cultural policy; policy analysis; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the conceptions of aesthetic quality used in Swedish literature policy through a study of the discourse of the state support to new, Swedish fiction 1975-2009. This support scheme is a quality-based retrospective grant, introduced in 1975, aiming to guarantee the quality and versatility of book publishing. LÄS MER

 5. 5. Impossible Interculturality? Education and the Colonial Difference in a Multicultural World

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Robert Aman; Andreas Fejes; Stefan Jonsson; Lisbeth Eriksson; Edda Manga; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Interculturality; multiculturalism; intercultural education; policy; postcolonialism; cultural difference; colonial difference; European Union; interculturalidad; delinking; Interkulturalitet; mångkultur; interkulturell utbildning; policy; postkolonialism; kulturella skillnader; koloniala skillnader; Europeiska Unionen; interculturalidad;

  Sammanfattning : An increasing number of educational policies, academic studies, and university courses today propagate ‘interculturality’ as a method for approaching ‘the Other’ and reconciling universal values and cultural specificities. Based on a thorough discussion of Europe’s colonial past and the hierarchies of knowledge that colonialism established, this dissertation interrogates the definitions of intercultural knowledge put forth by EU policy discourse, academic textbooks on interculturality, and students who have completed a university course on the subject. LÄS MER