Sökning: "Dalarna"

Visar resultat 1 - 5 av 356 avhandlingar innehållade ordet Dalarna.

 1. 1. Vindkraft i Dalarna Från acceptans och lokalisering till planering och eftertanke

  Detta är en avhandling från Uppsala universitet

  Författare :Mattias Gradén; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Geografi; Geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Geografi; Kulturgeografi; Social acceptans; Lokal planering; Översiktsplaner; Vindkraft; Vindkraftsetablering; Falun; Mora; Orsa kommuner; Dalarna;

  Sammanfattning : This thesis examines prerequisites for wind power diffusion in a county in Sweden that quite recently was concidered to be of interest for electricty production from renewable energy sources. Three different municipalities: Falun, Mora and Orsa in the county of Dalarna are highlighted. LÄS MER

 2. 2. Musiklandskap musik och kulturpolitik i Dalarna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Daniel Fredriksson; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; music; cultural policy; Dalarna; musical worlds; region; ethnomusicology; genre hierarchy; quality; the cultural cooperation model; musik; kulturpolitik; musikvärld; region; musiketnologi; genrehierarkier; samverkan; kvalitet; kultursamverkansmodellen; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how conditions for music-making can be developed, maintained and challenged through government support processes in the Swedish region Dalarna. The research questions focus on the ways music, policy and governance relate to each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in these relations, and the agency and meaning of place. LÄS MER

 3. 3. Storskalig vindkraft i skogen Om rationell planering och lokalt motstånd

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Social and Economic Geography, Uppsala University

  Författare :Mattias Gradén; Uppsala universitet.; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Planning; wind power; Dalarna; opposition; semi-structured interviews; acceptance; discourse analysis; process tracing; cultural geography; Planering; vindkraft; Dalarna; lokalt motstånd; social acceptans. diskursanalys; processpårning; kulturgeografi; Energy; Forests and Built Environments; Energi; skog och byggd miljö;

  Sammanfattning : The global climate threat has intensified Sweden’s ambitions to build wind power stations. This thesis explores the planning of, and opposition to, wind power in the inland rural and forest regions of Sweden. LÄS MER

 4. 4. Det röda Dalarna Socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom Dalarnas Arbetarrörelse 1906-1937

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Börje Henningsson; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; labour movement; politics; organisation; socialism; social democracy; anarcho-syndicalism; communism; election; Swedish history 1906-1937; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the internal struggles within the labour movement in Dalarna at the beginning of the twentieth century. I investigate Social Democracy, Anarcho-Syndicalism and Communism, the three major factions of the working class. LÄS MER

 5. 5. Smartphone-based Parkinson’s disease symptom assessment

  Detta är en avhandling från Borlänge : Dalarna University

  Författare :Somayeh Aghanavesi; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Parkinson’s disease; symptom assessment; spiral; tapping; smartphone; temporal irregularity; timing variability; approximate entropy; ; FLOAT - Flexibel levodopa-optimerings och individanpassningsteknik; FLOAT - Flexible Levodopa Optimizing Assistive Technology;

  Sammanfattning : This thesis consists of four research papers presenting a microdata analysis approach to assess and evaluate the Parkinson’s disease (PD) motor symptoms using smartphone-based systems. PD is a progressive neurological disorder that is characterized by motor symptoms. LÄS MER