Sökning: "Dalarna"

Visar resultat 1 - 5 av 267 avhandlingar innehållade ordet Dalarna.

 1. 1. Det röda Dalarna : Socialdemokrater, anarkosyndikalister och kommunister inom Dalarnas Arbetarrörelse 1906-1937

  Författare :Börje Henningsson; Jan Lindegren; Lars Pettersson; Bengt Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; labour movement; politics; organisation; socialism; social democracy; anarcho-syndicalism; communism; election; Swedish history 1906-1937; Historia; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the internal struggles within the labour movement in Dalarna at the beginning of the twentieth century. I investigate Social Democracy, Anarcho-Syndicalism and Communism, the three major factions of the working class. LÄS MER

 2. 2. Vindkraft i Dalarna : Från acceptans och lokalisering till planering och eftertanke

  Författare :Mattias Gradén; Lars Larsson; Susanne Stenbacka; Örjan Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geografi; Kulturgeografi; Social acceptans; Lokal planering; Översiktsplaner; Vindkraft; Vindkraftsetablering; Falun; Mora; Orsa kommuner; Dalarna; Human geography; Kulturgeografi; Geography; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis examines prerequisites for wind power diffusion in a county in Sweden that quite recently was concidered to be of interest for electricty production from renewable energy sources. Three different municipalities: Falun, Mora and Orsa in the county of Dalarna are highlighted. LÄS MER

 3. 3. Musiklandskap : musik och kulturpolitik i Dalarna

  Författare :Daniel Fredriksson; Alf Arvidsson; Lars Kaijser; Jonas Bjälesjö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; music; cultural policy; Dalarna; musical worlds; region; ethnomusicology; genre hierarchy; quality; the cultural cooperation model; musik; kulturpolitik; musikvärld; region; musiketnologi; genrehierarkier; samverkan; kvalitet; kultursamverkansmodellen; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how conditions for music-making can be developed, maintained and challenged through government support processes in the Swedish region Dalarna. The research questions focus on the ways music, policy and governance relate to each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in these relations, and the agency and meaning of place. LÄS MER

 4. 4. Human factors and wireless network applications : more bits and better bits

  Författare :Greger Wikstrand; Lars-Erik Janlert; Jerry Eriksson; Mark Högskolan Dalarna Ekonomi och samhälle Dougherty; Angela Sasse; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Human factors; Mobile multimedia; Access protocols; Computer network performance; Quality of service; Video conferencing; Computer games; Streaming video; Medium access control; Collision detection; Reliable multicast; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : I avhandlingen beskrivs ett hypotetiskt system som kan användas av mobila användare, bland andra taxichaufförer, som exempelvis vill följa en viktig fotbollsmatch. Flera faktorer ställer till problem: Ibland står bilen still och föraren har inget annat att tänka på än matchen. LÄS MER

 5. 5. Promised Soils : Senses of Place Among Yezidis in Dalarna and Sheikhan

  Författare :Maria Lindqvist; Lena Roos; Simon Sorgenfrei; Göran Larsson; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Yezidi; Yezidi cemetery; Dalarna; Borlänge; Zahmanê Êzîdîa Li Dalarna; Iraq; Iraqi Kurdistan; Sheikhan; Lalish; transfer of ritual; social memory; jema’iyye; Çarşema-sor; Wednesday ritual; berat; diaspora; funeral rituals; mortuary practices; Historical Studies; Historiska studier;

  Sammanfattning : This is an ethnographic study that focuses on Zahmanê Êzîdîa Li Dalarna, the Yezidi cemetery, in Borlänge. The Swedish town of Borlänge has one of the largest Yezidi diaspora communities in Western Europe; a majority emigrated from the Northern Iraqi region of Sheikhan during the 1990s and early 2000s. LÄS MER