Sökning: "Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning.

 1. 1. "Om man inte vill spela – då blir det jättesvårt" : en studie av en grupp förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Maria Calissendorff; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Musikvetenskap; barn och musik; fiolundervisning; musikpedagogik; lärstilar; Grounded Theory; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : This dissertation project involved following a group of six pre-school children (five years old) in the first year of their learning the violin together and where their parents were present at the lessons. The purpose of the study was to generate a theory which could increase our understanding of how small children learn an instrument where their parents are present at the lessons. LÄS MER

 2. 2. Berättelsen under deras fötter fem musiklärares livshistorier

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Eva Georgii-Hemming; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Narrative; Music Education; Music as Experience; Life History; Hermeneutics; Musikvetenskap; Musikundervisning; musiklärare; gymnasieskolan; estetisk verksamhet; Hermeneutik; Livshistorisk forskning; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The dissertation concerns five music teachers who teach on the course Artistic Activity at upper secondary school and the main aim is to acquire an understanding of the teachers’ views of the core subject Music. A further aim is to describe the five teachers' personal experiences of music in various social, educational and musical contexts, and how these experiences affect their teaching. LÄS MER

 3. 3. Musikk for alt (og alle) : om musikksyn i norsk grunnskole

  Detta är en avhandling från Oslo : Norges musikkhøgskole

  Författare :Øivind Varkøy; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikk; musikksyn; undervisning; læreplananalyse; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : En diskusjon av musikksyn ut fra en analyse av fire norske læreplaner for grunnskolen fra 1960 til 1997.... LÄS MER

 4. 4. "Musik – mitt liv och kommande levebröd": : En studie av musiklärares yrkessocialisation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Christer Bouij; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; Gender; Grounded theory; Music teacher sozialisation; Music teacher training; Role identity; Genus; grounded theory; Musiklärarsocialisation; Musiklärarutbildning; Rollidentitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Systematisk analys och lösning av pianistiskt tekniska problem : instuderingsmodell tillämpad på F. Chopins etyder op. 25

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Helene Eriksson; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Chopin s etudes; model; pianistic technique; practice; system; systems analysis; systems theory; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The problem-area studied in the present thesis concerns pianistic technique, with special reference to the possibilities of enhancing the efficiency of pianistic practice and increasing the awareness of chosen strategies of practice. The main aim of the thesis was to develop, on the basis of literature and praxis, a model for the systematic analysis and solution of problems of pianistic technique, as a tool to realize musical intentions. LÄS MER