Sökning: "Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning.

 1. 1. "Om man inte vill spela – då blir det jättesvårt" : en studie av en grupp förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel

  Författare :Maria Calissendorff; Börje Stålhammar; Even Ruud; Tomas Kroksmark; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Musikvetenskap; barn och musik; fiolundervisning; musikpedagogik; lärstilar; Grounded Theory; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : This dissertation project involved following a group of six pre-school children (five years old) in the first year of their learning the violin together and where their parents were present at the lessons. The purpose of the study was to generate a theory which could increase our understanding of how small children learn an instrument where their parents are present at the lessons. LÄS MER

 2. 2. Systematisk analys och lösning av pianistiskt tekniska problem : instuderingsmodell tillämpad på F. Chopins etyder op. 25

  Författare :Helene Eriksson; Börje Stålhammar; Sture Brändström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Chopin s etudes; model; pianistic technique; practice; system; systems analysis; systems theory; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The problem-area studied in the present thesis concerns pianistic technique, with special reference to the possibilities of enhancing the efficiency of pianistic practice and increasing the awareness of chosen strategies of practice. The main aim of the thesis was to develop, on the basis of literature and praxis, a model for the systematic analysis and solution of problems of pianistic technique, as a tool to realize musical intentions. LÄS MER

 3. 3. Berättelsen under deras fötter : fem musiklärares livshistorier

  Författare :Eva Georgii-Hemming; Börje Stålhammar; Sture Brändström; Even Ruud; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Narrative; Music Education; Music as Experience; Life History; Hermeneutics; Musikvetenskap; Musikundervisning; musiklärare; gymnasieskolan; estetisk verksamhet; Hermeneutik; Livshistorisk forskning; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The dissertation concerns five music teachers who teach on the course Artistic Activity at upper secondary school and the main aim is to acquire an understanding of the teachers’ views of the core subject Music. A further aim is to describe the five teachers' personal experiences of music in various social, educational and musical contexts, and how these experiences affect their teaching. LÄS MER

 4. 4. Musiklärartyper : en typologisk studie av musiklärare vid kommunal musikskola

  Författare :Olle Tivenius; Christer Bouij; Åke Aronsson; Siw Graabræk Nielsen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; Music teacher; Teacher type; Music teacher type; Music school; Culture school; Teacher types; Typology; Aesthetics; Philosophy; Democracy; Creativity.; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to establish a typology for instrumental music teachers at Swedish municipal music schools, and to describe different types, generated from questionnaire-answers, regarding how their attitudes and valuations in matters concerning democracy in broad sense are reflected in their pedagogical activity. I address the following concrete questions. LÄS MER

 5. 5. Musikk for alt (og alle) : om musikksyn i norsk grunnskole

  Författare :Øivind Varkøy; Even Ruud; Frede V. Nielsen; Universitetet i Oslo; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musikk; musikksyn; undervisning; læreplananalyse; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : En diskusjon av musikksyn ut fra en analyse av fire norske læreplaner for grunnskolen fra 1960 til 1997.... LÄS MER