Sökning: "Daniel Fredriksson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Daniel Fredriksson.

 1. 1. Musiklandskap musik och kulturpolitik i Dalarna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Daniel Fredriksson; Alf Arvidsson; Lars Kaijser; Jonas Bjälesjö; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; music; cultural policy; Dalarna; musical worlds; region; ethnomusicology; genre hierarchy; quality; the cultural cooperation model; musik; kulturpolitik; musikvärld; region; musiketnologi; genrehierarkier; samverkan; kvalitet; kultursamverkansmodellen; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how conditions for music-making can be developed, maintained and challenged through government support processes in the Swedish region Dalarna. The research questions focus on the ways music, policy and governance relate to each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in these relations, and the agency and meaning of place. LÄS MER

 2. 2. Dancing Together Alone Inconsistencies and Contradictions of Strategic Communication in Swedish Universities

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

  Författare :Daniel Lövgren; Josef Professor; Mats Professor; Magnus Fredriksson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Strategic communication; Social Media; Neo-Institutional Theory; Translations; Universities; Inconsistencies; Strategisk kommunikation; Sociala medier; Institutionell teori; Översättning; Universitet; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies;

  Sammanfattning : Organizations increasingly use communication as a strategic function to maneuver in a challenging, complex, and demanding social landscape. Based on assumptions of centralized control and planning, the strategic communication concept aims for coordination and consistency of communication. LÄS MER