Sökning: "förbindelser"

Visar resultat 1 - 5 av 43 avhandlingar innehållade ordet förbindelser.

 1. 1. Fasta förbindelser : En studie av låntagare hos sparbanken och informella kreditgivare i Sala 1860-1910

  Författare :Hilda Hellgren; Mats Larsson; Gunilla Petersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Informal lenders; private bankers; savings banks; Sala; personal relationships; credit; borrowers; lenders; local credit market; probate inventories; trust; Ekonomisk historia; Economic history; Ekonomisk historia;

  Sammanfattning : The major question in this thesis is where private persons borrowed on a local credit market in 1860-1910. This study has focused on informal lenders (in other research often referred to as private bankers), from whom most of private persons borrowed during the 19th century, and the savings bank in Sala. LÄS MER

 2. 2. Digitala förbindelser : Rum, riktning och queera orienteringar

  Författare :Evelina Liliequist; Anna Sofia Lundgren; Coppélie Cocq; Fanny Ambjörnsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Social medier; queer; hbtq; digitala praktiker; digital etnografi; etnologi; internet; ruralitet; rum; Norrland; Ethnology; etnologi; digital humaniora; digital humanities;

  Sammanfattning : Internet has been available for the public during the past thirty years, and is perceived as having radically changed the terms of LGBTQ peoples’ possibilities of connecting with one and other, especially for LGBTQ people in rural spaces. With a queer phenomenological approach, the overall aim of the thesis is to analyze how people come to find their way in life from a non-heterosexual position. LÄS MER

 3. 3. Hjälp till Danmark : militära och politiska förbindelser 1943-1945

  Författare :Ulf Torell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Andra världskriget 1939-1945; Internationella relationer; Militära förbindelser; Försvarspolitik; Sverige; Danmark;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Linjer : Linjer: Musikens rörelser – komposition i förändring

  Författare :Kim Hedås; Ole Lützow-Holm; Erik Wallrup; Gunnar D Hansson; Anders Hultqvist; Henrik Frisk; Kungl. Musikhögskolan; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music; composition; relationship; connection; motion; movement; identity; time; memory; space; change; transformation; reflexivity; voice; meaning.; musik; komposition; relationer; förbindelser; rörelse; föränderlighet; identitet; tid; minne; rum; förändring; transformation; reflexivitet; röst; mening; music; move- ment; meaning;

  Sammanfattning : Title: Linjer. Musikens rörelser – komposition i förändringEnglish title: Lines: Music Moving – Composition ChangingAuthor: Kim Hedås Language: Swedish, with an English SummaryUniversity: The Academy of Music and Drama at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts, the University of Gothenburg, Box 100, SE-405 30 Gothenburg, SwedenKeywords: music, composition, relationship, connection, motion, movement, identity, time, memory, space, change, transformation, reflexivity, voice, meaning. LÄS MER

 5. 5. Aristokrat eller förädlad bonde? : Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611

  Författare :Jan Samuelson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; adel; frälse; ekonomi; politik; sociala förbindelser; 1500-talet; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER