Sökning: "Mälardalens högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 727 avhandlingar innehållade orden Mälardalens högskola.

 1. 1. On Stage! : Playwriting, Directing and Enacting the Informing Processes

  Författare :Björn Abelli; Péter Révay; Carl G. Thunman; Allan Janik; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Within the discipline of information systems sometimes the conception of the main object is that the information system must be computer based. An example of an information system that is non-computer based is the scenic theatre performance. LÄS MER

 2. 2. Theatre production : a system development process

  Författare :Björn Abelli; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Strategiska resurser och långvarig lönsamhet : En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag

  Författare :Jim Andersén; Esbjörn Segelod; Anders Pehrsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Botvids väg till rätt vård : Planering av ett interorganisatoriskt vårdkedjeprojekt

  Författare :Mona Andersson; Ulf Johanson; Magnus Söderström; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vårdkedjor; organisationsutveckling; förändringsstrategier; Business studies; Företagsekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : The patient Botvid´s way to right care. The planning process of an inter-organizational care pathway project.A general problem in an elderly patient’s care – and rehabilitation process, which involves different care providers, is that there is no one single staff that is responsible for the whole “production process” i.e. LÄS MER

 5. 5. Jakten på Entreprenörer : Om öppningar och låsningar i entreprenörskapsdiskursen

  Författare :Karin Berglund; Anders W Johansson; Anders Lundström; Elisabeth Sundin; Anders W. Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurship; Regional development; Discourse; Dialogue; Aspects of entrepreneurship; Discursive collisions; Entrepreneurship web; Interactive critical research; Business studies; Företagsekonomi; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : Entrepreneurs are expected to play a crucial role in times of unemployment and economical regression. A “hunt for entrepreneurs” can thus be said to be occurring as they appear to be people who can save nations, societies, and companies in troublesome situations. LÄS MER