Sökning: "doktorsavhandlingar musik"

Visar resultat 16 - 20 av 225 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandlingar musik.

 1. 16. Meningserbjudanden och val : en studie om musicerande i musikundervisning på högstadiet

  Författare :Annika Falthin; Cecilia Hultberg Kärnefelt; Tore West; Johan Söderman; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; music; teaching; musical interaction; meaning making; semiotic resources; transmodality; dialogue;

  Sammanfattning : AbstractAffordance and choice: performing music in lower secondary schoolThe purpose of this study is to elucidate affordances and meaning-making processes where students in Compulsory lower secondary education learn to play music together in music class. The data consists of a series of observed music lessons, performances and stimulated recall interviews in two 8th form classes, video recorded in the course of one term. LÄS MER

 2. 17. ”Det är ur görandet tankarna föds” – från idé till komposition : En studie av kompositionsprocesser i högre musikutbildning

  Författare :Frans Hagerman; Cecilia K. Hultberg; Anders Tykesson; Karin Johansson; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; higher music education; musical composition; music notation; problem solving; scaffolding; feedback; revision; högre musikutbildning; musikalisk komposition; musiknotation; problemlösning; stöttning; återkoppling; revidering; higher music education; words: higher music education; musical composition; music notation; problem solving; scaffolding; feedback; revision;

  Sammanfattning : “Doing gives birth to ideas”. From ideas to composition: a study of composition processes in higher music education. Recent technological developments have challenged the historical methods of composing music for acoustical instruments using traditional scores. LÄS MER

 3. 18. Registros Vocais no Canto : Aspectos perceptivos, acsticos, aerodinmicos e fisiolgicos da voz modal e de falsete

  Författare :Gláucia Laís Salomão; Sandra Madureira; Johan Sundberg; Leonardo Fuks; Zuleica Camargo; Departamento de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; Tal- och musikkommunikation; Speech and Music Communication;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Organ improvisation : Activity, action and rhetorical practice

  Författare :Karin Johansson; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetorical practice; Cultural-historical activity theory; Higher music education; Western art music; Discursive practices; Organ improvisation;

  Sammanfattning : This thesis focuses on contemporary organ improvisation in Western European musical culture. The aim of the study is to explore organists’ descriptions, constructions and definitions of improvisation in words and music, with an interest in the interaction between receptivity, creativity and change. LÄS MER

 5. 20. Sound perception and design in multimodal environments

  Författare :PerMagnus Lindborg; Anders K. Friberg; Daniel Västfjäll; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; sound; perception; design; multimodal; environment; soundscape; music; listening; crossmodal; psychoacoustics; psychophysiology; personality trait; emotion; appraisal; aesthetics; colour; correlation; regression; classification; sonification; Tal- och musikkommunikation; Speech and Music Communication;

  Sammanfattning : This dissertation is about sound in context. Since sensory processing is inherently multimodal, research in sound is necessarily multidisciplinary. The present work has been guided by principles of systematicity, ecological validity, complementarity of  methods, and integration of science and art. LÄS MER