Sökning: "Eva Georgii-Hemming"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Eva Georgii-Hemming.

 1. 1. Berättelsen under deras fötter : fem musiklärares livshistorier

  Författare :Eva Georgii-Hemming; Börje Stålhammar; Sture Brändström; Even Ruud; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Narrative; Music Education; Music as Experience; Life History; Hermeneutics; Musikvetenskap; Musikundervisning; musiklärare; gymnasieskolan; estetisk verksamhet; Hermeneutik; Livshistorisk forskning; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The dissertation concerns five music teachers who teach on the course Artistic Activity at upper secondary school and the main aim is to acquire an understanding of the teachers’ views of the core subject Music. A further aim is to describe the five teachers' personal experiences of music in various social, educational and musical contexts, and how these experiences affect their teaching. LÄS MER

 2. 2. Uttryck genom handling : Medierande verktyg i körledararbete med barn och unga

  Författare :Pia Bygdéus; Karin Johansson; Petter Dyndahl; Göran Folkestad; Eva Georgii-Hemming; Musikhögskolan i Malmö; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; choir leadership; choral pedagogy; choral conducting; mediating tools; sociocultural perspective; Music Education; Musikpedagogik; choir leadership;

  Sammanfattning : The role of the choir leader is a complex one. When working with a choir, choir leaders often use several aspects of their professional role. The aim of this qualitative study is to describe, verbalise and make visible the mediating tools that choir directors working with children and youth choirs use. LÄS MER

 3. 3. Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 4. 4. Pojkars musik, reproduktionens tystnad : en explanatorisk studie av pojkars reproducerande förhållningssätt till populärmusik och populärmusicerande

  Författare :Victor Kvarnhall; Eva Georgii-Hemming; Alf Arvidsson; Sangeeta Bagga-Gupta; Marita Flisbäck; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; popular music; male dominance; gender segregation; reproduction; boys; explanation; critical realism; Musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : Popular music life is permeated by both male dominance and gender segregation – the latter most notably concerns musical instrument choice. The pervasiveness of these phenomena is suggested by both music research on gender and statistics. In this study, the overarching ambition is to explain boys' reproductive approaches to popular music/making. LÄS MER

 5. 5. Att lära genom improvisation : en didaktisk studie i grundskolans musikundervisning

  Författare :Christina Larsson; Eva Georgii-Hemming; Johan Öhman; Guro Gravem Johansen; Catharina Christophersen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; General Music Education; Improvisation; Transaction; Meaning-making; Aesthetic Experience;

  Sammanfattning : In the growing field of research on improvisation, it is argued that improvisation should be at the core of music education, and in many curricula improvisation is in fact emphasized. However, in general music education, as well as research, improvisation is still overlooked. LÄS MER