Sökning: "språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade ordet språkutveckling.

 1. 1. Att lära av och med varandra En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet Repro

  Författare :Anna Ehrlin; Mälardalens högskola.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Didactics; didaktik; music education; preschool; language development; competence; leadership; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Catharina Tjernberg; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; specialpedagogik; Special Education; reading and writing education; teacher competence; professional reflective skills; dyslexia; language development; praxis-oriented; läs- och skrivlärande; lärarskicklighet; handlingsreflektion; dyslexi; språkutveckling; praxisorienterad; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the factors underlying successful reading and writing education and the educational conditions promoting reflective didactic skills, focusing on the students’ develop­ment of reading and writing abilities. Large international surveys indicate that the consensus concerning read­ing and writing education achieved by science during the past decade has had limit­ed impact on class­room activities. LÄS MER

 3. 3. Tvåspråkig utveckling i skolåldern : en jämförelse av sverigefinska elever i tre undervisningsmodeller

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet

  Författare :Veli Tuomela; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Finnish language; Swedish language; Education; Elementary schools; Students; School children; Language acquisition; Teaching; Finns; Sweden; Bilingualism; Diglossia Linguistics ; Tvåspråkighet; Svenska språket; Finska språket; Undervisning; Grundskolan; Sverigefinnar; Elever; Språkutveckling; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Första tiden i yrket - från student till lärare : En studie av de svårigheter nyblivna lärare möter under sin första tid i yrket

  Detta är en avhandling från HLS Förlag

  Författare :Arja Paulin; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Socrates in the Classroom Rationales and Effects of Philosophizing with Children

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Ann S Pihlgren; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socratic dialogue; habits of mind; group interaction; seminar culture; rule breaking; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Socratic seminars have long been practiced internationally by educators and philosophers as a supplement to classroom teaching and coaching. However, the rationales and effects of this methodology including how these effects are achieved have not been thoroughly investigated or systematically analyzed. LÄS MER