Sökning: "språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet språkutveckling.

 1. 1. Talking With Each Other : The Role of Language Environment Factors on Early Language Development From Different Perspectives

  Författare :Sandra Nyberg; Sally Wiggins Young; Örjan Dahlström; Malin Bergström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Child; Interaction; Language development; Language environment; Linguistic input; Mental state talk; Mind-mindedness; Parent; Barn; Förälder; Interaktion; Mentala tillstånd; Mind-mindedness; Språkmiljö; Språkutveckling;

  Sammanfattning : A crucial aspect of children’s language development is the language environment, and parental and home environment factors are particularly important during the early years. The overarching aim of this thesis was to investigate typically developed young children’s language development in relation to parental and family home language environment fac-tors. LÄS MER

 2. 2. Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; Musicology esp. Musical Education; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 3. 3. Att göra sig hörd och sedd : om villkoren för flickors och pojkars kommunikation på daghem = [Making oneself seen and heard] : [conditions for girls' and boys' communication in preschool]

  Författare :Birgitta Odelfors; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barnpsykologi; Barnspråk; Könsroller; Språksociologi; Daghem; Förskolebarn; Språkutveckling; Förskolan; Könsroller-- Kommunikation -- Daghem;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande : En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken

  Författare :Catharina Tjernberg; Eva Heimdahl Mattson; Mats Myrberg; Ulf Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading and writing education; teacher competence; professional reflective skills; dyslexia; language development; praxis-oriented; läs- och skrivlärande; lärarskicklighet; handlingsreflektion; dyslexi; språkutveckling; praxisorienterad; läs- och skrivlärande; lärarskicklighet; handlingsreflektion; dyslexi; språkutveckling; praxisorienterad; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the factors underlying successful reading and writing education and the educational conditions promoting reflective didactic skills, focusing on the students’ develop­ment of reading and writing abilities. Large international surveys indicate that the consensus concerning read­ing and writing education achieved by science during the past decade has had limit­ed impact on class­room activities. LÄS MER

 5. 5. Tvåspråkig utveckling i skolåldern : en jämförelse av sverigefinska elever i tre undervisningsmodeller

  Författare :Veli Tuomela; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Finnish language; Swedish language; Education; Elementary schools; Students; School children; Language acquisition; Teaching; Finns; Sweden; Bilingualism; Diglossia Linguistics ; Tvåspråkighet; Svenska språket; Finska språket; Undervisning; Grundskolan; Sverigefinnar; Elever; Språkutveckling; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER