Sökning: "språkutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade ordet språkutveckling.

 1. 1. Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 2. 2. Att göra sig hörd och sedd : om villkoren för flickors och pojkars kommunikation på daghem = [Making oneself seen and heard] : [conditions for girls' and boys' communication in preschool]

  Författare :Birgitta Odelfors; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barnpsykologi; Barnspråk; Könsroller; Språksociologi; Daghem; Förskolebarn; Språkutveckling; Förskolan; Könsroller-- Kommunikation -- Daghem;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande : En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken

  Författare :Catharina Tjernberg; Eva Heimdahl Mattson; Mats Myrberg; Ulf Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reading and writing education; teacher competence; professional reflective skills; dyslexia; language development; praxis-oriented; läs- och skrivlärande; lärarskicklighet; handlingsreflektion; dyslexi; språkutveckling; praxisorienterad; läs- och skrivlärande; lärarskicklighet; handlingsreflektion; dyslexi; språkutveckling; praxisorienterad; Education; Pedagogik; specialpedagogik; Special Education;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse the factors underlying successful reading and writing education and the educational conditions promoting reflective didactic skills, focusing on the students’ develop­ment of reading and writing abilities. Large international surveys indicate that the consensus concerning read­ing and writing education achieved by science during the past decade has had limit­ed impact on class­room activities. LÄS MER

 4. 4. Tvåspråkig utveckling i skolåldern : en jämförelse av sverigefinska elever i tre undervisningsmodeller

  Författare :Veli Tuomela; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Finnish language; Swedish language; Education; Elementary schools; Students; School children; Language acquisition; Teaching; Finns; Sweden; Bilingualism; Diglossia Linguistics ; Tvåspråkighet; Svenska språket; Finska språket; Undervisning; Grundskolan; Sverigefinnar; Elever; Språkutveckling; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Socrates in the Classroom : Rationales and Effects of Philosophizing with Children

  Författare :Ann S Pihlgren; Lars Lindström; Sophie Haroutunian-Gordon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socratic dialogue; habits of mind; group interaction; seminar culture; rule breaking; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Socratic seminars have long been practiced internationally by educators and philosophers as a supplement to classroom teaching and coaching. However, the rationales and effects of this methodology including how these effects are achieved have not been thoroughly investigated or systematically analyzed. LÄS MER