Sökning: "röst"

Visar resultat 1 - 5 av 54 avhandlingar innehållade ordet röst.

 1. 1. Massans röst Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stads- och kommunhistoriska institutet, Stockholms universitet

  Författare :Mats Berglund; Lars Nilsson; Maria Sjöberg; Börje Harnesk; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; riots; street violence; pre-industrial era; stagnation; Stockholm; political culture; democratisation; urban history; newspapers; Södermalm Riot; Ebel tumult; killing of Axel von Fersen; Crusenstolpe Riots; March Revolt; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The thesis examines riots and street violence in Stockholm between 1719 and 1848. By studying open conflicts, the thesis explores changes in societal power structures which otherwise are hidden. LÄS MER

 2. 2. Känslans röst : Det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Maria Karlsson; Anders Öhman; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Selma Lagerlöf; melodrama; gender; feminism; fin-de-siècle; axpressionism; skepticism; drama; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samvetets röst Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Carola Nordbäck; Daniel Lindmark; Ingrid Markussen; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History; Sweden; 18th century; Pietism; Lutheran orthodoxy; natural law; protestantism; confessionalism; secularization; early modern; christianization; view of man; concept of society; religious rhetoric; theological conflict; freedom of conscience; religious tolerance; Historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the encounter between Lutheran orthodoxy and conservative pietism 1720–1730. The aim has been to compare their views on society and man.In the pietistic conflict, orthodoxy gave rise to attitudes which proved to be key to its view on society and man. LÄS MER

 4. 4. Fenomenet röst : En parallellställning av röstpedagogik för skådespelare och Jacques Derrida

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stiftelsen för utgivning av teatervetenskapliga studier (STUTS)

  Författare :Mikael Strömberg; Willmar Sauter; Pauline von Bonsdorff; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Documentation; voice; speech; Stockholm Academy of Dramatic Arts; Jacques Derrida; repetition; borders; interweaving; juxtaposition; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : The dissertation aims at being a documentation, through written descriptions, of some parts of the teaching of voice and speech at the Stockholm Academy of Dramatic Arts. Three different classes or subjects are analyzed; the training of voice and resonance for Peter Teubner, speech, song and text interpretation for Pia Olby and Karin Rudfeldt and a stage production led by director Ellen Lamm. LÄS MER

 5. 5. Fragmenterade platser, ting och människor Stenkonstruktioner och depositioner på två gravfältslokaler i Södermanland ca 1000–300 f Kr

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Anna Röst; Susanne Thedéen; Anders Carlsson; Peter Skoglund; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Bronze Age; Early Iron Age; Södermanland; mortuary practices; passage rituals; burials; cremation; relational archaeology; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : It is generally considered that cairns and stone constructions of different shapes and sizes make up the grave monuments of the Late Bronze Age (1000–300 BC) in the province of Södermanland in Sweden. However, these “monuments” often contain only small amounts of burnt bone, and often no human remains at all. LÄS MER