Sökning: "Lars Kaijser"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Lars Kaijser.

 1. 1. Lanthandlare : en etnologisk undersökning av en ekonomisk verksamhet

  Författare :Lars Kaijser; Sören Jansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; practice; field; habitus; economic activity; retail trade; country shopkeeper; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This is a study of country shopkeepers in Norra Klarälvsdalen, Värmland, in the early 1990s. The aim of the thesis is to examine how the work of the country shopkeepers is constituted in a field of competing ideas about retail trade. LÄS MER

 2. 2. Rock'n'roll i Hultsfred : ungdomar, festival och lokal gemenskap

  Författare :Jonas Bjälesjö; Jonas Frykman; Lars Kaijser; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; place; social capital; cultural capital; subculture; scene; entrepreneurship; praxis; phenomenology; fieldwork; participant observation; trademark; local community; youth; festival; experience; life style; camping; KEY WORDS: place;

  Sammanfattning : För drygt 30 år sedan samlades några uttråkade ungdomar i Hultsfred, Småland och bildade rockföreningen Rockparty. Föreningen byggde upp en omfattande konsertverksamhet och en stark musikscen på den lilla orten. 1986 startade Hultsfredsfestivalen, vilken utvecklades till ett av Sveriges starkaste varumärken. LÄS MER

 3. 3. Att göra hiphop : En studie av musikpraktiker och sociala positioner

  Författare :Andrea Dankić; Lars Kaijser; Magnus Öhlander; René León Rosales; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Practice; knowledge; creativity; hip-hop; popular music; ethnography; authenticity; intersectionality; musicking; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation explores music-making processes within the genre of Swedish hip-hop during the first half of the 2010s. Hip-hop is often associated with strong notions about authenticity based both on musical tradition regarding style and aesthetics, as well as social categories such as race, gender, class and place. LÄS MER

 4. 4. Musiklandskap : musik och kulturpolitik i Dalarna

  Författare :Daniel Fredriksson; Alf Arvidsson; Lars Kaijser; Jonas Bjälesjö; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; music; cultural policy; Dalarna; musical worlds; region; ethnomusicology; genre hierarchy; quality; the cultural cooperation model; musik; kulturpolitik; musikvärld; region; musiketnologi; genrehierarkier; samverkan; kvalitet; kultursamverkansmodellen; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I study how conditions for music-making can be developed, maintained and challenged through government support processes in the Swedish region Dalarna. The research questions focus on the ways music, policy and governance relate to each other, what kinds of musicians and ways of making music are favored in these relations, and the agency and meaning of place. LÄS MER

 5. 5. Gäst i Sverige : Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm

  Författare :David Gunnarsson; Lars Kaijser; Linda Berg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; storyline; authority; regimes of truth; Swedish Muslims; self-representation; guided tours; respect; comfort zone; sanningsregimer; svenska muslimer; självrepresentation; guidade visningar; respekt; bekvämlighetszon; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation explores the regimes of truth surrounding Muslims in Sweden. The main focus lies on the production of knowledge regarding Muslims in the context of the guided tours of a mosque in Stockholm. LÄS MER