Sökning: "Musicology esp. Musical Education"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Musicology esp. Musical Education.

 1. 1. Webs of Musical Significance : A study of student-teachers' musical socialisation in Ireland and Sweden

  Detta är en avhandling från Dublin : Dublin City University/ St Patrick's College

  Författare :Maria Westvall; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; music education; musical socialisation; stores of experiences; student-teachers; social representations; web of significance; Ireland - Sweden; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Berättelsen under deras fötter fem musiklärares livshistorier

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Eva Georgii-Hemming; Börje Stålhammar; Sture Brändström; Even Ruud; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Narrative; Music Education; Music as Experience; Life History; Hermeneutics; Musikvetenskap; Musikundervisning; musiklärare; gymnasieskolan; estetisk verksamhet; Hermeneutik; Livshistorisk forskning; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The dissertation concerns five music teachers who teach on the course Artistic Activity at upper secondary school and the main aim is to acquire an understanding of the teachers’ views of the core subject Music. A further aim is to describe the five teachers' personal experiences of music in various social, educational and musical contexts, and how these experiences affect their teaching. LÄS MER

 3. 3. "Om man inte vill spela – då blir det jättesvårt" : en studie av en grupp förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Maria Calissendorff; Börje Stålhammar; Even Ruud; Tomas Kroksmark; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Musikvetenskap; barn och musik; fiolundervisning; musikpedagogik; lärstilar; Grounded Theory; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : This dissertation project involved following a group of six pre-school children (five years old) in the first year of their learning the violin together and where their parents were present at the lessons. The purpose of the study was to generate a theory which could increase our understanding of how small children learn an instrument where their parents are present at the lessons. LÄS MER

 4. 4. Musik i (ut)bildning gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jonathan Lilliedahl; Staffan Selander; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; music curriculum; sociology of education; legitimation; classification; framing; code theory; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; Musicology esp. Musical Education;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is critically to illustrate discursive recontextualization between sociocultural production and reproduction, with respect to both relations within and relations to music education in Swedish upper-secondary school.The starting point for the study is the Swedish upper-secondary school reform, Gy 2011, which has involved a marked reformulation of the agenda for music education in upper-secondary school. LÄS MER

 5. 5. Musik i (ut)bildning gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jonathan Lilliedahl; Staffan Selander; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Music education; music curriculum; sociology of education; legitimation; classification; framing; code theory; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; Musicology esp. Musical Education;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is critically to illustrate discursive recontextualization between sociocultural production and reproduction, with respect to both relations within and relations to music education in Swedish upper-secondary school.The starting point for the study is the Swedish upper-secondary school reform, Gy 2011, which has involved a marked reformulation of the agenda for music education in upper-secondary school. LÄS MER