Sökning: "Anna Ehrlin"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Anna Ehrlin.

 1. 1. Varför har dom ingen tvättmaskin? : Critical literacy hos elever årskurs 2 och 3

  Författare :Birgitta Jansson; Anna Ehrlin; Anna Lyngfelt; Tarja Alatalo; Mälardalens universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical literacy; democratic citizens; teaching; concept of texts; critical literacy; demokratiuppdraget; textaktiviteter; tidiga skolår; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter finns för unga elever i skolår 2 och 3 att utveckla ett critical literacy-perspektiv utifrån den undervisning de deltar i och de texter de möter? Texter är inte bara skriven text utan text kan vara en bild, en film, ett inlägg på Instagram eller ett musikstycke som ska tolkas. Förståelsen av begreppet läskunnighet behöver därför vidgas eftersom eleven, förutom att läsa och skriva skriven text, också måste kunna tolka, reflektera över, kritiskt granska och skapa mening ur olika typer av källor. LÄS MER

 2. 2. Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 3. 3. Undervisningsuppdraget i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv

  Författare :Ester Catucci; Anna Ehrlin; Anette Sandberg; Susanne Thulin; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to increase knowledge of how the teaching mission can be understood and realised in preschool as an educational practice. The main research questions are: 1. How can teaching be realised in preschool daily practice? 2. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa de yngsta barnen i förskolan

  Författare :Catucci Ester; Anna Ehrlin; Ingrid Engdahl; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER