Sökning: "Anna Ehrlin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anna Ehrlin.

 1. 1. Att lära av och med varandra en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Eva Georgii-Hemming; Maria Westvall; Geir Johansen; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine music’s place and function in the pedagogical activities at two music preschools. I address the following questions. LÄS MER

 2. 2. Att lära av och med varandra : En etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet Repro

  Författare :Anna Ehrlin; Christer Bouij; Geir Johansen; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; music education; preschool; language development; competence; leadership; musik; förskola; språkutveckling; kompetens; ledarskap; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER