Sökning: "school reform"

Visar resultat 1 - 5 av 179 avhandlingar innehållade orden school reform.

 1. 1. Gymnasielärare - perspektiv på lärares arbete och yrkesutveckling vid millennieskiftet

  Detta är en avhandling från Umeå : Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning

  Författare :Ulf Lundström; Lisbeth Lundahl; Per-Olof Erixon; Sverker Lindblad; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching profession; upper secondary teachers; change; school reform; professional development; school development; frame factors; school governance; school policy; trade union; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to knowledge about how the work and profession of upper secondary school teachers is understood and shaped by the teachers in the beginning of the 21st century, and to relate that understanding of work and professional development to the strivings of the teachers’ trade unions and the state. With the implementation of an innovation as a starting point, the teachers’ narratives also described their work in a broader sense. LÄS MER

 2. 2. Leka, lära, öva, arbeta, verkskapa : Elsa Köhler en österrikisk aktivitetspedagog i Sverige

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Lars Karlsson; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elsa Köhler; school-reform; women; activity learning; action research; school reform; Red Vienna; Political and administrative sciences; Varberg; education; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This thesis is mainly about the life and work of the Austrian teacher and psychologist Elsa Köhler (1879-1940), but also about the work of her followers on the Swedish West coast. It traces the influences of pedagogic progressivism and the Central European school-reform movements, on the Swedish school and pre-school system, during the first half of the 20th century. LÄS MER

 3. 3. Den säkra zonen : Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :David Sjögren; Jonny Hjelm; Mohammad Fazlhashemi; Bengt Sandin; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Education; Education policy; School; Sámi; Vagrants; Gypsies; Ethnicity; Reform pedagogy; Minority children; Ambulatory School; utbildning; utbildningspolitik; minoriteter; samer; zigenare; tattare; romer; nomadskola; ambulerande skola; reformpedagogik; pedagogikhistoria; 1913-1962; grundskola; enhetsskola; särskiljande utbildning; läroplaner; kursplaner; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; History; historia;

  Sammanfattning : The thesis studies how and why ethnicity was used as a ground for separation in order to establish education that was segregated from the normal teaching in elementary schools. The thesis focuses on the educational policy targeted at Gypsies, vagrants and nomadic reindeer-herding Sámi. LÄS MER

 4. 4. Den säkra zonen Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

  Författare :David Sjögren; Jonny Hjelm; Mohammad Fazlhashemi; Bengt Sandin; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Education policy; School; Sámi; Vagrants; Gypsies; Ethnicity; Reform pedagogy; Minority children; Ambulatory School; utbildning; utbildningspolitik; minoriteter; samer; zigenare; tattare; romer; nomadskola; ambulerande skola; reformpedagogik; pedagogikhistoria; 1913-1962; grundskola; enhetsskola; särskiljande utbildning; läroplaner; kursplaner; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History;

  Sammanfattning : The thesis studies how and why ethnicity was used as a ground for separation in order to establish education that was segregated from the normal teaching in elementary schools. The thesis focuses on the educational policy targeted at Gypsies, vagrants and nomadic reindeer-herding Sámi. LÄS MER

 5. 5. International large-scale assessments and mathematics textbooks in a curriculum reform process Changes in lower secondary school algebra in Sweden 1995–2015

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Kristina Palm Kaplan; Johan Prytz; Kajsa Bråting; Astrid Pettersson; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; curriculum reform; algebra; textbooks; international assessment; TIMSS; secondary school; test validity; student achievement.; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : Reforming a curriculum entails more than simply launching new steering documents: it includes the development of new materials, evaluation of reform and identification of needs for further action. Drawing from algebra material surrounding the 2011 Swedish curriculum reform, this thesis contributes to understanding the process of curriculum reform concerning mathematics textbooks and international large-scale assessments. LÄS MER