Sökning: "Pedgogical work"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden Pedgogical work.

 1. 1. Åldersblandning i skolan : elevers erfarenheter

  Författare :Monika Vinterek; Daniel Kallos; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; school; pupils; education; phenomenology; hermeneutic; life-world; interview; mixed-age; multi-age; ungraded; nongraded; combination class; vertical grouping; relationship; fenomenologi; intervju; livsvärld; skola; utbildning; skolhistoria; elever; årskursblandad; årskurslös; åldersintegrerad; klass; undervisning; B-form; relationer; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work; Educational work;

  Sammanfattning : Mixing ages in school classes became more and more common during the last dec-ades of the 20th century. From being a way to organise classes out of necessity they have now come to be something which is implemented on the basis of pedagogical arguments. LÄS MER

 2. 2. En resa med osäkra mål : Unga vuxnas övergångar från skola till arbete i ett biografiskt perspektiv

  Författare :Lena Lidström; Lisbeth Lundahl; Kerstin Hägg; Héctor Pérez Prieto; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School-to-work transitions; transition patterns; career development; career guidance; young adults; unemployment; Sweden; biographical interviews; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : School-to-work (STW) transitions have become more protracted over recent decades, with increased risks of unemployment and social exclusion for young people. Moreover, young people are expected to plan their own career and enhance their employa­bility, although gender and social and cultural background still significantly influence employment prospects. LÄS MER

 3. 3. Laborativt arbete i grundskolans senare år : lärares mål och hur de implementeras

  Författare :Per Högström; Christina Ottander; Sylvia Benckert; Andreas Redfors; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Case studies; Laboratory manuals; Lab work; Nature of science; Science education; Science classroom; Scientific Inquiry; Secondary school; Teachers; Fallstudier; Grundskolans senare år; Laborativt arbete; Lärare; Naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; Undersökande arbete; Case studies; Laboratory manuals; Lab work; Nature of science; Science education; Science classroom; Scientific Inquiry; Secondary school; Teachers.; Fallstudier; Grundskolans senare år; Laborativt arbete; Lärare; Naturvetenskapens karaktär; NO-undervisning; Undersökande arbete.; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Laboratory work is considered important for student achievements in science education. This thesis will contribute with increased knowledge about lab work in science education in Swedish secondary school. LÄS MER

 4. 4. Legorobotar i skolan : Elevers uppfattningar av lärandeobjekt och problemlösningsstrategier

  Författare :Nina Kilbrink; Anders Arnqvist; Sten Carlsson; AnnBritt Enochsson; Tomas Kroksmark; Mona Holmqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study concerns pupils’ experiences of learning and working with programmable robotics at school. Consequently, the study refers to the use of computers at school and can therefore be placed in the research area of computer aided learning. LÄS MER

 5. 5. Tid till förfogande : Förändrad användning och fördelning av undervisningstid i grundskolans senare år?

  Författare :Mikaela Nyroos; Lisbeth Lundahl; Anders Lidström; Mikael Alexandersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School autonomy; time allocation; time use; pupil influence; pupil individualisation; teacher work; change.; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : The Swedish education system has undergone decentralisation and deregulation since the late 1970s. The 1999 parliamentary resolution for a 5-year experiment of increased school autonomy in time allocation, was a late step in this development. LÄS MER