Sökning: "curriculum theory"

Visar resultat 1 - 5 av 186 avhandlingar innehållade orden curriculum theory.

 1. 1. Rum, frirum och moral : En studie av skolgeografins innehållsval

  Författare :Lena Molin; Jan Öhman; Leif Östman; Brita Hermelin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Geography; Geography; didactics; curriculum space; morality; choice of content; curriculum theory; selective traditions; national curriculum; syllabus; fundamental values; democracy; citizenship education; upper secondary school; Geografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : This thesis, Space, Curriculum Space and Morality, focuses on the two roles of the school, i.e. developing identities and transmitting knowledge. The latest curriculum reform commissions the teachers to transform the fundamental values of the curriculum to the separate subjects. LÄS MER

 2. 2. Läroplan i rörelse : Det individuella programmet i möte mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandepraktik

  Författare :Pia Skott; Ulf P. Lundgren; Elisabet Nihlfors; Agneta Linné; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational systems; educational reform; policy analysis; state regulation; policy implementation; curriculum theory; curriculum processes; upper secondary school; differentiation question; educational history; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines the activities within the Swedish steering system concerning upper secondary school. Sweden has a long history of shared responsibility between the state level of government and the municipalities, dating back to federal decisions concerning the establishment of a compulsory school system. LÄS MER

 3. 3. Breakdowns, overlaps and ambivalence : an Actor-network theory study of the Swedish preschool curriculum

  Författare :Emilie Moberg; Hillevi Lenz Taguchi; Francis Lee; Cathy Burnett; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Curriculum; preschool; actor-network theory; texts; children; materiality; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Within the discipline of early childhood education research, the present study will focus on the Swedish preschool curriculum text, using a sociomaterial approach offered by Actor-network theory (ANT). The study adopts ethnographic methods, foremost participant observations in a preschool, to generate knowledge of how the curriculum text comes to act through moments in the everyday preschool work. LÄS MER

 4. 4. Den levda läroplanen : en studie av naturorienterande undervisningspraktiker i grundskolan

  Författare :Maria Andrée; Ingrid Carlgren; Kerstin Bergqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; the lived curriculum; cultural-historical activity theory; enculturation; student participation; classroom practice; ethnography; lower secondary school; Education; Pedagogik; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to develop knowledge about what students actually learn in lower secondary school science, regardless of intentions and policies. This is conceptualized as a study of the lived curriculum. During the last decades, new ways of organizing classroom work have evolved in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Inget klöver utan matematik : En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv

  Författare :Karolina Muhrman; Per Andersson; Song-ee Ahn; Viveca Lindberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics; vocational education; work life; curriculum; agriculture; curriculum theory; educational code; ethno-mathematics; Matematik; yrkesutbildning; yrkesliv; läroplan; lantbruk; läroplansteori; pedagogisk kod; transformeringsarena; etnomatematik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för aspekter som inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de kunskaper som behövs i yrkeslivet. Detta görs genom att undersöka olika aktörers perspektiv på yrkeslivets behov av  matematikkunskaper, matematikundervisning på yrkesprogram och utformningen av läroplanen Gy11. LÄS MER